Unik försoningsgudstjänst

EFS och ELM möttes i Örkelljunga.

När Bibeltrogna Vänner (nuvarande Evangelisk Luthersk Mission, ELM) och EFS gick skilda vägar 1911 så fick det stora konsekvenser, inte minst på det lokala planet. En av många platser som berördes var Örkelljunga i Skåne och som än i dag är något av en centralort för ELM. Där har de båda rörelserna levt sida vid sida utan så mycket kontakt – tills för några år sedan. Numera firas både gemensamma lovsångsgudstjänster och ett samarbete kring ungdomsarbetet spirar.

Evalotta Kjellberg, präst i EFS i Örkelljunga, tog för ett par år sedan kontakt med Torgny Yngvesson, lokal ordförande i ELM, med en tanke på en lokal försoningsprocess.

Sedan inleddes en process där en arbetsgrupp och även styrelserna träffades, vilket ledde fram till att man möttes i en försoningsgudstjänst söndagen den 9 december i fjol. Där bad man en gemensamt formulerad bön om försoning, där bland annat följande formulering ingick:

»Vi ber om förlåtelse för brist på kärlek. Vi bekänner att vi ofta har handlat i högmod och själviskhet. Vi har tänkt mer på oss själva än på ditt rike och din heliga vilja. I ditt ord står det Om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Vi har syndat mot din goda vilja och inte älskat varandra så som du vill. Förlåt oss för att vi inte har haft överseende med varandra i kärlek.«