Tror vi att en förvandling kan ske?

Mikael Artursson vill uppmuntra till bön för Ukraina, såväl som bön för vårt eget land.

I dagarna är det två år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det ukrainska folket har utsatts för ett oerhört lidande. Systematiska terrorbombningar, etnisk rensning och övergrepp mot civilbefolkningen är enbart några av de tragiska följderna av detta illegala anfallskrig.

När jag deltog i en internationell kristen konferens i höstas fick jag och de andra deltagarna lyssna till en ukrainsk samfundsledare. Där uppmanade han oss naturligt nog till fortsatt förbön för Ukraina. Han ville att vi skulle be för fred men också att vi skulle be om seger. Med andra ord, inte om en fred till vilket pris som helst utan en fred där angriparen kapitulerar och de ursprungliga gränserna från 2014 återställs. Utöver detta självklara, hade den ukrainske ledaren ytterligare ett böneämne. Han ville även att vi skulle be om ett förvandlat Ukraina, eftersom landet så länge varit behäftat med korruption.

Allt sedan dess har jag burit med mig hans vädjan. Hör jag till de bedjare som vågar tro Herren om det, också när det rör sig om något så stort som ett lands totala förvandling? Och är jag öppen för att hans vägar till det kan se helt annorlunda ut än mina egna begränsade tankar och planer?

Den nöd för sitt land, som vår ukrainske vän hade, handlade inte enbart om att korruptionen skulle upphöra utan också om att Ukraina skulle bli en positiv kraft för resten av världen. Han drog parallellen till Sydkorea, nationen som kom till efter det förödande Koreakriget 1950–1953. I början av 1960-talet var Sydkorea ett av världens fattigaste länder. Andelen kristna var knappt två procent. I vår tid är andelen bekännande kristna i Sydkorea 30 procent, och landet räknas numera till en av de verkligt starka ekonomierna i världen. Landet har rest sig ur askan och har exempelvis genom sin utvecklade teknologi en stor internationell påverkan. Få ekonomer ser dock det tydliga sambandet mellan den yttre framgången och den inre förvandlingen som nära en tredjedel av befolkningen genomgått.

Det visade sig att den ukrainske ledaren hämtade näring för sin tro på förvandling också utifrån hur hans eget samfund på ett alltmer intensivt sätt fått beröra den ukrainska befolkningen. Sedan våren 2024 fram till i höstas har samfundet öppnat 17 hjälpcenter runt om i landet, där de dagligen betjänar runt 25 000 människors andliga, själsliga och fysiska nöd. Mitt i djupaste mörker ser man hur evangeliet skördar väldiga segrar och skänker folket hopp. 

Så, be för Ukraina. Be om fred. Be om seger. Be om förvandling! Och be också för vårt eget land. Vi kan nedslås av så många saker. Ta till exempel alla de skjutningar, bombattentat och andra knarkrelaterade gänguppgörelser som skett i närtid. Vi kan tänka att slaget är förlorat och att vårt land aldrig mer kommer bli sig likt. Eller så kan vi låta 2024 bli ett år när vi i EFS på allvar sluter oss samman och börjar be vår vision. Be om människor förvandlade av Jesus! Be om samhällen förvandlade av Jesus! Vi kan bli en rörelse som kännetecknas av att tro Herren om förvandling också där allt hopp tycks ute. Han som verkar i oss med sin kraft, förmår nämligen göra långt mer än vi kan begära eller tänka (Ef 3:20).