Troendegruppens sista konsert blev en stor succé

En epok har nått sitt slut. Efter mer än 50 år tackar körledaren Stig Sandlund och Troendegruppen för sig. Detta med en bejublad konsert inför en fullsatt konsertsal i Piteå.

De första stegen till att bilda Troendegruppen (TG) togs i slutet av 1960-­talet. Kyrkor och bönhus i Norr- och Västerbottens bygder hade hört talas om de kristna musikstudenter som fanns på Framnäs folkhög­skola och bjöd in dem för att sjunga. Från och med hösten 1967 började kören med regelbundna övningar på måndagar 19.30, en tid som bestått genom alla år. I tron att uppgiften var tillfällig tog Stig Sandlund på sig att vara körledare. Detta temporära ledarskap kom att pågå i 50 år och blev till en livsuppgift.

– Utan tvekan har ledarskapet, vilket jag ser som en stor förmån, varit det som präglat mitt liv mest. Samarbetet med de 600–700 musikstudenter, som sedan 1967 varit med i TG, har självklart både andligt och musikaliskt satt djupa spår i mig. Min målsättning har alltid varit att man i TG tillsammans ska kunna utvecklas både musikaliskt och andligt oavsett medlemmarnas olika utgångspunkter, säger Stig Sandlund. 

Efterhand blev kören efterfrågad och började göra konserter över hela landet. I mitten av 70-talet utsågs TG av Sveriges Radio till landets bästa ungdomskör. 1979 gjorde TG sin första utlandsresa och besökte då svenskbygderna i USA, närmare bestämt kring Chicago. Då inleddes också samarbetet med Dave Anderson, vilket ledde till ett tiotal USA-resor. Fyra resor gjordes också till Israel och dessa berikades genom att Anders Sjöberg, K.G.Larsson och Alfons och Eva-Britta Sundkvist undervisade om platserna ur ett bibliskt och historiskt perspektiv. Utöver det har kören även rest till Tyskland, Ungern, Polen, Norge och Finland. 

I och med Musikhögskolans tillkomst 1978, kom TG att bestå av studenter från både Framnäs och Musikhögskolan. Kören har ofta konserterat både i Svenska kyrkan och i olika frikyrkor. Musikstilen har varierat, men den klassiska musiken har alltid varit kärnan. Större verk tillsammans med Skellefteå kammarorkester och solister har även framförts, som Juloratoriet och Johannespassionen av J.S.Bach och Händels Messias. Elva skivor har spelats in under åren. Den första – Det angår dig – kom redan 1969.

Under sommaren 2018 fattade Stig Sandlund beslutet att kliva av från uppdraget som Troendegruppens ledare. Men kring julen 2018 fick han en fråga från Marcus Olsson, som samtidigt var ett generöst erbjudande: 

– Han undrade om vi kunde arrangera en TG-återträff i maj. Efter några dagars funderande stod det klart för mig att ett tydligt avslut vore bra. Marcus själv skulle projektleda återträffen och stå för allt det praktiska, säger Stig, och tillägger ett stort tack till Marcus.  

Till återträffen helgen 25–26 maj samlades hela 220 före detta TG:are. Lördagen bestod av repetitioner och middag på kvällen, där det gavs tillfälle att minnas och berätta. Söndagen bestod av konsert inför 550 personer i Piteås stora konsertsal Studio Acusticum. Efter extranumret En vänlig grönskas rika dräkt följde en spontanversion av Välsignelsen.

– Detta blev verkligen ett värdigt avslut på Stigs livsverk. Hela helgen var ett starkt vittnesbörd om vad TG har betytt för många människor; inte bara musikaliskt utan också som gemenskap där man delar tro. För mig som kom till en ny stad blev TG lite som en andra hemförsamling under studietiden, säger Marcus Olsson. 

Till sist vill Stig också tacka sin hustru Lena och de fyra barnen som varit bollplank och ständigt stöttat honom. Han riktar också ett oändligt stort tack till alla TG:are genom åren.