Tin Mörk går in i för­sam­lings­tjänst

Efter 14 år på olika poster på EFS kansli slutar Tin Mörk. Hon har bland annat varit kanslichef för Salt, distriktsföreståndare i Mittsverige och nationell missionssekreterare.

– Jag slutar på EFS för att börja arbeta som komminister i Rasbo pastorat. Jag ser fram emot att kunna kombinera ett lokalt arbete som präst med fortsatt arbete för Nya sätt att vara kyrka.

Sedan 2016 har hon varit tjänstledig från tjänsten som missionssekreterare för att på heltid arbeta med Nya sätt att vara kyrka, som den svenska motsvarigheten heter.

– Under min tid som nationell missionssekreterare har vi bland mycket annat arbetat med nyplantering och församlingsutveckling. Jag har kommit att alltmer se på England och inspireras av det arbete som Anglikanska kyrkan stått i sedan början av 2000-talet, Fresh Expressions of Church, säger Tin.

Vad fick dig att ta beslutet att gå vidare?

– Jag hade egentligen ingen tanke på att söka församlingstjänst nu, men när komministertjänsten hemma i mitt eget pastorat blev ledig tog det tag i hjärtat. Jag känner verkligen starkt för människorna där jag bor och ser det som en stor gåva och ett förtroende att få dela evangeliet med dem.

Hur känns det att sluta?

– Det känns både sorgligt och spännande. Sorgligt för att jag kommer längre bort från gemenskapen som är så viktig och kärleksfull. Spännande för att jag tror det är rätt tid och att Gud kallar mig vidare.