Tillsammans fångar vi bredden

Det är otroligt roligt och uppmuntrande med alla positiva reaktioner på Budbäraren – både avseende innehåll och form. Det är faktiskt svårt för oss som jobbar med tidningen att inte bli åtminstone lite stolta och då är det viktigt att få poängtera att arbetet med tidskriften är just ett lagarbete. Ett arbete som vilar på en lång tradition samt med många duktiga föregångare som genom tiderna lagt grunden för oss som verkar nu. Redaktionens uppgift är inte bara att förvalta uppdraget – utan att utveckla det och skapa en tidskrift som är relevant för våra medlemmar i vår tid. Vi vill ge er en journalistik som inte bara är läsvärd i största allmänhet och skildrar vår rörelse, vår kyrka samt Kristi kropp i stort, utan som också ger uttryck för en längtan att gå i takt med Guds vilja. I det arbetet blir alltid summan större än antalet enskilda medarbetare – tillsammans kan vi fånga bredden och åstadkomma det som ingen av oss skulle klara på egen hand. Utifrån det perspektivet vill jag välkomna vår nya redaktör Paulina Hedman. Det är två år sedan hon blev en del av redaktionen och EFS kommunikation och insamlingsavdelning. Redaktörskapet omfattar både Budbäraren samt våra sociala och online-media. Detta innebär inte att jag lämnar chefredaktörskapet men att vi tillsammans med övriga redaktionen fortsätter göra en bra tidning ännu bättre.