Tacksamma sjuksköterskor redo för tjänst

Förväntansfulla efter tre och ett halvt års studier i Padhar, Indien, är en ny årskull av sjuksköterskor redo. Nyexaminerade Rukmani, Abhideep och Deepa har fått sin utbildning sponsrad av EFS och nu drömmer de om vidare studier och yrkesliv.

Examenshögtiden är just avklarad med stämningsfull ljuständningsceremoni och som sjuksköterskor avlägga Florence Nightinggales ed. Nu inväntar de resultaten från sina sluttentamina och därefter tre månaders praktiktjänst innan de är färdiga sjuksköterskor. Efter tre och ett halvt års studier märks det att de är ivriga att komma igång för att omsätta sina kunskaper i praktisk handling.

Deepa Mahale, Rukmani Singh och Abhideep Lal, som alla fått sin utbildning sponsrad av EFS, sitter på verandan på den gamla missionärbungalowen i Padhar, Indien, och berättar:

– Det bästa med jobbet är mötet med patienterna, börjar Deepa.

– Särskilt när man får ett tack tillbaka, fyller Abhideep i, det är det bästa.

– Självklart finns också de patienter som inte uttrycker någon tacksamhet, men de flesta gör det och då känns arbetet mycket meningsfullt, säger Rukmani.

Alla tre hoppas kunna fortsätta studera, vilket hänger på hur goda resultat de lyckats uppnå men alla tre har nu erbjudande om anställning vid Padhar sjukhus.

De nyexaminerade sjuksköterskorna kommer alla från fattiga familjer. Att ha ett jobb innebär att de nu kan börja bidra till försörjningen av sina familjer, som ser ganska olika ut. Rukmani har ingen vanlig familj, eftersom hon vuxit upp på barnhemmet i Shahpur, medan de andra två har föräldrar och syskon att ta ansvar för. Ett arbete är en fantastisk möjlighet att vara med och hjälpa andra, både i tjänsten och i familjen.

På frågan om hur framtiden ser ut svarar alla tre att de drömmer om att flytta till Europa, till Sverige eller Berlin.

– Jag skulle gärna arbeta med någon kristen hjälporganisation i Tyskland. Jag är mycket inspirerad av Martin Luther och har sett bild på hans staty i Berlin. Att få vara med och hjälpa människor i nöd, både i Tyskland och Indien, skulle vara en dröm för mig, säger Abhideep.

Även om de själva kommer från kristna familjer har det i deras årskull funnits flera klasskamrater som inte är kristna, men tre och ett halvt år på en kristen utbildning gör att människor blir förvandlade.

– Vi har på olika sätt försökt att förklara för dem om Jesus, och även gett dem Nya testamentet. Några har varit mycket intresserade, medan andra varit mer avvaktande med att bekänna sig till Jesus, säger Abhideep.

– Jesus är ju den som har gett oss allting, så vi vill dela det vidare till andra, säger Rukmani och de andra nickar instämmande.

Sjuksköterskeskolan i Padhar utbildar både sjuksköterskor och undersköterskor och har för närvarande 196 studenter. Skolan grundades 2011 och sedan några år bidrar EFS med stipendier för fem, sex studenter i varje årskull. Den goda mixen mellan teori och praktik är unik, och blir möjlig eftersom skolan ligger i direkt anslutning till sjukhuset. Chefsläkaren Rajiv Choudhrie berättar att det finns gott om liknande utbildningar som drivs helt utan kontakt med något sjukhus.

– De som studerar vid sådana typer av utbildningar får ytterst liten praktiskt träning. Därför har våra sjuksköterskor mycket bättre chanser till anställning, både här i Padhar och på annat håll efter avslutad utbildning.