Syftet med vårt liv här på jorden

Missionsuppdraget är att lämna ett arv till nästa generation, skriver Yonas Tesfaye.

Vad är mission? Enligt mig är mission anledningen till varför vi finns till. Alla kommer till världen med ett särskilt, gudagivet syfte och missionsuppdraget går i linje med detta. 

Missionsarbetet är i allra högsta grad sammanlänkat med syftet med vårt liv här på jorden. Det handlar om att engagera sig för andra människor, verka för förändrade livssituationer och bidra till en positiv utveckling. Missionen kan föra oss till svåra och oönskade situationer men vi får fortsätta leva i en beslutsamhet och överlåtelse till uppdraget.

Vårt engagemang lämnar ett arv till nästa generation. Vi får ibland vara kompromisslösa, se att vi har den kapacitet som behövs och fyllas av målmedvetenhet att leva i linje med det vi längtar efter. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi behåller fokus på vårt syfte och att vi därmed blir inspirerade att fortsätta leva meningsfulla liv. 

På HCE, Hope for Children Ethiopia, försöker vi leva ut detta genom att visa omsorg om människor oavsett social status, etnicitet, ålder eller kön. Vi ger dem verktyg för att bli självförsörjande och kunna leva ett gott liv. Här är det viktigt att fokusera på individen och inte de svårigheter och olikheter som finns – när vi ser människan för den hon är, ser vi också meningen med hennes existens.

Sedan starten för tjugo år sedan har HCE arbetat för ett bättre liv för barn som bor på gatan eller löper risk att utsättas för barnarbete eller prostitution i Addis Abeba. Vi vänder negativa mönster som fattigdom och hemlöshet bland annat genom att erbjuda grundskola och yrkesutbildningar. Dessa insatser skapar möjligheter för ungdomar att bli självförsörjande och delaktiga i samhället och otaliga människors liv har berörts genom åren. 

På landsbygden i södra Etiopien, i området Chencha, har vi fokuserat särskilt på kvinnors situation genom att stötta dem ekonomiskt och socialt för att de därmed ska få större inflytande över sitt eget liv. Något vi vill ge alla vi möter är nämligen möjligheten att påverka sin egen livssituation, kunna fatta egna beslut och inte förbli i ständig beroendeställning. Och vi ser det hända! Genom stöd och utbildning har kvinnor, som har varit fast i fattigdom eller prostitution, fått möjlighet att starta företag. Ungdomar från svåra förhållanden har tagit sig hela vägen till universitetet. Barn som tidigare har tvingats arbeta har fått komma till skolan och äta ordentlig mat. Deras liv blir totalt förvandlade. Missionsuppdraget lever och missionsuppdraget fortsätter!