Missionsuppdraget förverkligas på lokalplanet

EFS Sverigeavdelning vill hjälpa församlingar utvecklas, växa och plantera nya gemenskaper. Med omorganisationen ser de potential för arbetet att bli än mer lokalt förankrat genom de nya regionala missionsledarna.

Växtkraftdagar och Tillväxt- och nyplanteringsakademin har varit två verktyg som hjälpt EFS-föreningar att ta steg vidare. Dessa håller nu på att slås samman i det nya konceptet »Sänd«. Filmer och resursmaterial tas just nu fram för att skapa en kurs som kan rusta sammanhang att växa och nå ut.

– Vår övertygelse är att det är den lokala gemenskapen som är basen för all typ av missions- och utvecklingsarbete. Vi vill bemyndiga och stärka det som finns lokalt, säger Mona Edsinger, vikarierande nationell missionssekreterare.

Hon gick in i arbetet med en förhoppning om att skapa en större tydlighet i vad avdelningen erbjuder och ge distrikten ett större ägandeskap i användandet av verktygen.

– Genom ett närmare samarbete mellan Sverigeavdelningen och distriktsföreståndarna, tycker jag att vi nu är på god väg dit.

Mona ser möjligheter i den organisationsförändring som nu är på gång i EFS. Med minskad administrationsbörda för distriktsföreståndar­na, hoppas hon att de som regionala missionsledare kommer att få mer tid att vara coacher och ledare för sina anställda.

– Genom en förenklad organisation blir det mer tid för ledarna att fokusera på huvuduppdraget, missionen i Sverige.

Efter två år på posten som nationell missionssekreterare och 15 år i olika tjänster inom EFS, är det nu dags för Mona att gå vidare. Sökandet efter hennes efterträdare pågår.

– Jag känner att jag har gett vad jag kan ge och nu är det tid för mig att göra något annat, att studera.

Under alla sina år i EFS, både som medlem och anställd, har hon sett vilken stor kapacitet det finns i rörelsen. Hon lyfter fram två nycklar för att den kapaciteten ska kunna frigöras fullt ut – bön och ledarskap.

– Vi sitter på skatter, men det krävs ledarskap på alla nivåer för att göra rätt prioriteringar. Och så behövs bön.
I allt arbete vi står i har bönen haft en central plats för oss på Sverigeavdelningen.

 

Vi på Sverigeavdelningen

 

Ingrid Lundström

Ålder: 62 år

Ort: Vattholma

Titel: Inspiratör/utvecklingskonsulent 90 %

Hjärtefråga: Alpha – ett enkelt redskap som för många till tro i Sverige. En hjälp för oss som känner oss tafatta att dela tron i vardagen. Och så Sänd, som vill hjälpa oss att hitta missionens puls i våra lokala sammanhang.


Lotta Okkonen

Ålder: 36 år

Ort: Karlstad

Titel: Integrationssamordnare 40 %

Hjärtefråga: Att knyta samman församlingars erfarenheter och kunskap i asyl- och konvertitfrågor i ett nationellt nätverk, för att samordna och effektivisera vårt gemensamma arbete.


Iza Jönsson

Ålder: 29 år

Ort: Helsingborg

Titel: Utvecklingskonsulent, fokus på nyplantering 30 %

Hjärtefråga: Att inspirera till församlingsplantering i Sverige så att vi som rörelse kan få vakna och finna nya sätt att nå människor i vårt land.


Nils J Lundgren

Ålder: 61 år

Ort: Örnsköldsvik

Titel: Samverkanssekreterare samt antagning av EFS-präster 50 %

Hjärtefråga: Ekumenik och att verka för goda relationer till Svenska kyrkan. Och att få se missionsinriktade EFS-präster.


Martin Alexandersson

Ålder: 38 år

Ort: Göteborg

Titel: Nyplanteringskonsulent 50 %

Hjärtefråga: Att genom verktyg, vidareutbildning, utbyte, samtal och nya perspektiv få den lokala församlingen att fungera.


Lotta Strajnic

Ålder: 46 år

Ort: Uppsala

Titel: Receptionist/administratör 85 %

Hjärtefråga: Min längtan är att få vara ett redskap för Gud där jag är, bland de människor jag möter, även i mitt arbete.


Maria Smeds

Ålder: 42 år

Ort: Bålsta

Titel: Utvecklingskonsulent – musikmission och tillbedjan 25%

Hjärtefråga: Att få se kärleksfulla, varma gemenskaper som speglar Guds hjärta i relationen där. Där Jesus är det centrala och vi får möta Honom, inte minst genom – och i – sång, musik och bön.