»Sverige behöver ett förnyat kyrkoliv«

Folkkyrkoarvet behöver uppvärderas. Och sättet att vara kyrka förnyas. Det menar Växjö stifts biskop, Fredrik Modéus, när han talar kyrkoliv och bildning med Budbäraren.

Det handlar inte om ett »antingen eller«, utan ett tydligt »både och« när biskop Fredrik Modéus beskriver vad det är att vara kyrka. För ungefär 15 år sedan kom han i kontakt med »Fresh Expressions of Church«, rörelsen som på svenska kallas »Nya sätt att vara kyrka«. En upptäckt som kommit att kretsa mer kring kyrkosyn än verksamhet.

– Nya sätt att vara kyrka är inte bara verksamhetsformer, utan framför allt ett uttryck för vad kyrkan är. Det gäller att man jobbar med kyrkosynen först, att man får in det tänkandet att det nya är lika mycket kyrka som de gamla formerna. Och att vi vågar se de nya sätten att vara kyrka som naturliga i en reformatorisk kyrka som är stadd i ständig förnyelse.

Dock ser Fredrik tendenser i Sverige där det nya blir ytterligare en verksamhet, istället för att inspirera till samtal om kyrkosyn och identitet.

– I Svenska kyrkan talar vi om oss som en folkkyrka, med ett långt arv, vilket jag tror är bra på många sätt så länge vi inte tappar betoningen på det som händer nära ord och sakrament, för det är det som ytterst gör oss till kyrka, säger han.

Genom att kärnan, det som gör oss till kyrka, blir allt tydligare hoppas Fredrik på ett förnyat kyrkoliv, och han frågar sig:

– Hur kan vi skapa rum för ett mer mångdimensionellt sätt att tänka kring vad som är kyrka, än det vi har med oss i vårt arv som folkkyrka?

Arvet från folkkyrkan, menar Fredrik, är fortfarande starkt levande. Många känner en naturlig tillhörighet till kyrkan och i en undersökning hamnade Svenska kyrkan som topp tio bland opinionsbildare.

– Det är ingen tillfällighet. Människor bryr sig om vad kyrkan gör och säger. Det tror jag ska vara utgångspunkten. Jag tror att vi som har vårt hjärta i och stort engagemang för kyrkan behöver se att många människor utanför kyrkan ser den som en del av livsluften i vårt land på ett sätt som vi nog ofta underskattar.

Under sina många år som kyrkoherde, före biskopstjänsten, har Fredrik arbetat med att förnya de gamla gudstjänstformerna.

– Jag tror att Sverige behöver ett förnyat kyrkoliv. Jag tror inte det måste handla om att hitta nya former, det fungerar att hitta sätt att förnya det gamla, som till exempel en alldeles vanlig högmässa.

Ytterligare ledord för ett fungerande församlingsliv är, enligt Fredrik, tydlighet i bekännelsen, äkthet i sättet att ställa frågor samt gemenskap och samhörighet.

– Det jag tror att människor i vårt land behöver är en kristen tro med tydlig identitet. Vi kan inte hålla på med krångliga, invecklade svar som är dogmatiska, utan vi måste både inspirera människor att berätta om sina liv som de ser ut och erbjuda kristen tro som en tolkning på deras frågor.

Vårt samtal berör också luthersk identitet och bildning. För Fredrik har årets reformationsfiranden gett tillfälle för fler att få upp ögonen för det lutherska arvet och för den bildningstradition som många lätt tar för given.

– Det handlar om att få folk att upptäcka vilken roll den lutherska traditionen och kyrkan har spelat när det gäller bildning. Den känslan har vi inte i vår tid eftersom skolan och universitetet har blivit egna världar. Jag skulle säga att den lutherska traditionen har varit en starkt bidragande faktor till allt det som vi kallar bildning i dag, som skolans framväxt och vår läskunnighet.

I detta ser han att kyrkan fortfarande har ett ansvar, med målet att återerövra kopplingen mellan kyrka och bildning,

– Visionen framåt är att vi i Svenska kyrkan ska lyckas att formulera ett program för lärande och undervisning som är så genomgripande att det blir intressant långt utanför de kyrkliga kretsarna.

 

Biskop Fredrik Modéus

Ålder: 53 år

Ort: Växjö

Biskop sedan 2015

Tidigare verksam: Kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, forskare i systematisk teologi

Valspråk: Guds nåd är allt du behöver