Sträck på er EFS:are!

När du läser detta har över tvåhundrafemtio EFS och Saltmedarbetare just återkommit från några intensiva och förmodligen omtumlande dagar i Addis Abeba. De har fått möta en liten del av det som är EFS internationella mission. De har fått en glimt av vår historia och EFS unika bidrag i Jesu uppdrag till sina lärjungar att ”gå ut i hela världen”.

I etthundrafemtio år har EFS skickat missionärer och gåvor till olika platser och sammanhang, framför allt i östra Afrika och centrala Indien. Det rör sig om flera hundra missionärer genom åren och stora ekonomiska summor som satsats på missionsuppdraget, att medverka till Kristi rikes tillväxt. Trots att det i många fall har varit ganska vanliga människor och oansenliga insatser så har frukten inte uteblivit. Det är ett fantastiskt resultat vi ser i dag. De människor som tack vare EFS missionsinsatser fått ett nytt liv i Jesus Kristus kan räknas i miljoner.

Sträck därför på er EFS:are och tacka Gud för att han har använt oss på ett sådant fantastiskt sätt genom åren!

Vi har varit med och byggt upp verksamheter och institutioner som i dag hjälper tiotusentals människor till en drägligare tillvaro och samtidigt sysselsätter tusentals människor med arbete! Vi har etablerat verksamheter (exempelvis skolor, högskolor och sjukhus) som vi sedan överlåtit åt andra att driva vidare till att bli självbärande.

Vi har naturligtvis också gjort misstag och misslyckats i en del fall, men sammantaget är EFS en stor framgångsberättelse. Det är en berättelse som genom åren byggt på människors hängivna engagemang, trofasta böner och osjälviska givande.

EFS prioriteringar och inriktning har präglats av dristighet, frimodighet och tillit till att Gud har allt i sin hand. Det har inom EFS funnits en angelägenhet att fler människor, både i Sverige och internationellt, skulle få lära känna den levande och uppståndne Herren, så att också de skulle få del av nådens gåva. Alla dessa kvaliteter har på olika sätt kännetecknat EFS genom historien.

Men uppdraget är inte slutfört. Det finns fortfarande miljontals människor över hela vår jord som varken hört om Jesus eller mött något av hans kärlek i praktisk handling. Gud är densamme i dag. Och han kallar på EFS, både till trofasthet att stanna kvar och till mod att gå vidare. Och han vill välsigna också dagens missionsarbete, så att det kan bära frukt i framtiden.

Han som ger uppdraget förser också med den kraft och de resurser som behövs. Frågan är om vi vågar och vill ställa oss till hans förfogande, med både ekonomiska gåvor och i form av nya missionärer.