Skall domstolar överge Fru Justitia?

Den årliga pridemarschen liknas idag vid ett demonstrationståg för »allas lika värde«. Men kritiska röster har där inte samma värde, eller får medverka.

Den första stora vetenskapliga undersökningen av pridefenomenet är utförd av forskarna vid Claphaminstitutet, (»Det färgglada mörkret«; www.claphaminstitutet.se/rapporter)

Rapporten tar särskilt upp folkhälsoaspekterna med en okritisk propaganda. RFSL (läs: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är huvudaktör bakom pride-

evenemangen. På sin hemsida har de i flera år publicerat förstående inslag för två lagbrott: drogbruk, men även prostitution.

När nu några domstolar beslutar sig för att delta som myndighet, synes symbolen för lag och rätt: Fru Justitia, ha fått ögonbindeln neddhasad över munnen. De aktuella domstolarna riskerar att förorsaka rättssamhället en obotlig skada för partiskhet, när polisanmälningarna mot RFSL börjar strömma in.

Som rättstänkande och frihetliga medborgare måste vi kräva att denna officiella medverkan ställs in och att enskilda tjänstemän må få delta som privatpersoner.

 

Kåre Strindberg