Sista Frizon­festivalen lockade tusentals

Under fyra dagar i augusti gick den 20:e och sista Frizon­festivalen av stapeln på Närkeslätten utanför Örebro. Festivalen, som arrangeras av Evangeliska Frikyrkan, har under sin livstid lockat tusentals ungdomar, men under de senaste åren har antalet deltagare minskat. Detta, tillsammans med ekonomiska bakslag, har lett fram till beslutet att lägga ner festivalen.

Årets upplaga av Frizon lockade nästan 3 000 deltagare. Temat var »Röster« och förutom gudstjänster, bibelstudium och ett 30-tal musikakter bjöd programmet på såväl kreativa workshops som missionslopp och »Speedfriending«.

Ett av årets dragplåster var talaren Shane Claiborne, aktivist och författare från USA som besökte festivalen första gången redan 2007. Frizons och EFK:s ledning väljer nu att blicka framåt.

– Vi vill finna nya vägar och mötesplatser där unga människors tro och engagemang får växa och fördjupas, säger Linalie Newman och Ingemar Forss, EFK:s missions­direktorer.