»Rosenius psalmer får gärna sjungas vid min grav«

I slutet av 2020 kom den första delen i serien Guds barns trygghet. Nu publiceras volym två, där Carl-Erik Sahlberg bidrar med en nytolkning.

Prästen och teologen Carl-Erik Sahlberg är en av förkunnarna som har tolkat Rosenius predikoutkast. 

– I mitt predikoutkast ville jag lyfta fram det texten talade om – Guds rikes växt. Jag lade det på ett uppmuntrans- och själavårdsplan till alla kristna föräldrar som med sorg sett sina barn lämna den kristna tron. Jag ville säga dem, att det ord och den undervisning som är nedlagt i barnens hjärtans genom föräldrarna finns där och växer och kan en dag blomma ut, säger Carl-Erik Sahlberg. 

Carl Olof Rosenius har betytt mycket för EFS som rörelse och det är med hopp om att även den yngre generationen ska inspireras av hans sunda lära som predikningarna nu tolkas av kända predikanter.

– Det är nog hans nådesförkunnelse som skulle kunna vara till hjälp för skuldtyngda och skamfyllda människor idag. Gud vill oss väl, relationen mellan honom och mig är upprättad genom det Jesus gjorde på korset. Människor i nöd behöver nåd.

Rosenius psalmer har betytt särskilt mycket för Sahlberg.

Var jag går i skogar, berg och dalar är en av mina favoritpsalmer. När jag en dag somnar in och man tar jordiskt avsked av mig vid en grav vid Kilimanjaros sluttning, så finge man gärna sjunga den (om nu de swahilitalande lärt sig svenska!).