Re:store vill sprida framtidstro

Med det nya konceptet Re:store vill EFS hjälpa och förbereda alla föreningar inför den dag då kyrkorna åter kan öppna för besökare.

I stället för att låta pandemin sätta begränsningar för hur vi vill leva, kan tiden då restriktioner fortfarande sätter spelreglerna för våra kyrkor i stället användas till att söka Gud och fråga »Vad vill du säga oss i denna tid?«

Under våren erbjuder EFS konceptet Re:store, som handlar om att vara redo när verksamheterna åter drar igång, att ha hunnit reflektera över vad corona-tiden gjort med föreningarna och om att lyssna in Gud. 

Initiativtagare är Lennart Albertsson, regional missionsledare i Sydsverige. Han önskar få se att pandemin inte bara lämnar tråkiga spår efter sig. 

– Det har varit jobbigt, och är fortfarande det, för väldigt många människor. Samtidigt är det en möjlighet att reflektera mycket över var vi har varit och vart vi ska, säger han. 

Ungefär som när människor återvänder till jobbet efter en lång och stärkande sommar, med ny inspiration och kreativitet, kan även det stiltje som nedstängningen inneburit för många ge möjligheter till tystnad och lyssnande.

– Hur har vi som föreningar gjort jobbet under den här tiden? Har vi lyckats med vårt uppdrag? Och vad gör vi nu, tills återstarten kommer? Det är tid att agera nu, säger han. 

Daniel Svensson är präst i EFS Helsingborg och deltog i den första omgången av Re:store i februari. Han gläds åt att frågan om vad Gud vill säga fanns med redan under den första träffen.

– Jag är väldigt glad för att EFS tar det här initiativet och hjälper oss i den här utmaningen. Så att vi i stället för att fastna i att det är en jobbig tid kan ställa oss frågan »Vad gör du Gud i den här tiden och vad talar du till oss?«.

När vi som kyrka inte längre kan samla människor, och gudstjänster inte kan firas på det sätt vi är vana vid, är det inte konstigt om det leder till känslor av uppgivenhet. Svensson vill ändå försöka se möjligheterna och ser på framtiden med tillförsikt. 

– Vi vet inte hur det kommer att bli och kan inte bara tänka att snart så blir det normalt igen. Det är väldigt nyttigt att vi tar det här samtalet och funderar på hur kan vi titta framåt, säger han.

Även Sara Lindholm deltog i Re:store i februari, som styrelseledamot och medlem i EFS i Västerås och samarbetskyrkan Bäckbykyrkan. 

– Deltagandet hjälpte oss att få nya idéer genom att vi fick höra hur de haft det i andra föreningar. Att få fundera på frågor och få dem utifrån är rätt bra, konstaterar hon och uppmuntrar fler föreningar att ta del av Re:store. 

För, som hon säger, om de egna idéerna tryter kan mötet med andra föda ny inspiration.

Sara är övertygad om att föreningen kommer att se annorlunda ut efter pandemin, exempelvis för att vissa besökare tappats under tiden, medan andra kanske önskar se en fortsättning av webbsända gudstjänster. 

– Det är svårt att veta på vilket sätt, men annorlunda kommer det nog att bli, säger hon.

Att föreningarna och verksamheterna kan komma att förändras är enligt Lennart Albertsson precis som det ska vara.

– Jag gillar bilden av att vi inte är på väg tillbaka till Egypten, till det redan kända, utan att vi i stället går mot ett okänt land som vi har hört talas om. 

Han påminner om att EFS faktiskt kallas för just en rörelse, något som är på väg.  

– Det är ett häftigt ord och en nyttig påminnelse, säger han.