Rekordmånga på Mission i Sverige

Teologen Michael Moynagh från Oxford var huvudtalare på konferensen Mission i Sverige som hölls på Johannelund, Uppsala, 5–6 oktober. Han delade med sig av erfarenheter från att ha arbetat med Fresh expressions inom den anglikanska kyrkan. Michael Moynagh poängterade att kyrkans unika gåva till världen är gemenskap med Kristus. Ska en gåva ges måste det göras på ett sätt som kan tas emot på ett bra sätt. Kyrkan bjuder, enligt honom, ofta in på sina villkor, vilket inkluderar vissa men är bundna att exkludera andra.

– Micheal Moynagh har intressanta tankar kring hur hur den nya och den gamla kyrkan kan finnas sida vid sida, säger Tin Mörk projektledare för Nya sätt att vara kyrka.

Årets konferens lockade många och denna gång fler arbetslag än tidigare. De 220 deltagarna bjöds även på seminarier för olika yrkeskategorier i församlingen som kretsade kring frågeställningar om hur vi kan gestalta Guds rike i vår tid.