Recension: Modiga kvinnor

Elin Lycklund Ljunggren recenserar Henrik Steens bok Modiga – Vandra med kvinnorna som följde Jesus

Henriks Steen är huvudledare på Team Med Uppdrag och huvudlärare på Bibelskola livskraft, har varit verksam som pastor och är nu aktuell med sin fjärde bok. I Modiga – Vandra med kvinnorna som följde Jesus möter vi ett antal kvinnor som på olika sätt hade att göra med Jesus. De tolv kapitlen inleds som regel med en bibelutläggande del följt av en tillämpning i modern tid, och till sist en parallellberättelse med missionsmotiv som löper igenom boken. Utöver detta finns ett par delar om kvinnan i Nya testamentets tid, om kvinnan i Jesus undervisning och om kvinnligt ledarskap i den första kyrkan.

I mitt tycke, och kanske präglat av mitt eget prästliv, är varje kapitel en predikan i sig. Med bibeltexten, utläggningen av textavsnittet, en applicering till det egna livet och så en avslutning med en berättelse som öppnar för nya tankar. Utöver detta finns i slutet av boken ett förslag på upplägg för ett antal träffar för den grupp som skulle vilja träffas och samtala kring boken, kapitel för kapitel. 

Boken är lättläst, kortfattad och har ett vardagligt språk. Författaren är personlig och delar med sig av sina egna erfarenheter. Boken tar sig an det i mina ögon viktiga ämnet om hur Jesus själv såg på manligt och kvinnligt, och om det var acceptabelt för en kvinna att ha en ledarskapsfunktion i kyrkan. Dessa frågor som vållat sår och splittring genom sekler tar Henrik Steen nu sig an, relativt kortfattat och med start i bibeltexten. 

Boken vill, som jag förstår det, inte göra detta till en kvinnofråga utan vidga perspektivet till en fråga om efterföljelse och lärjungaskap. Med det tycker jag att författaren lyckas. Möjligen spretar texten något när den griper sig an både exegetiken (bibeltolkningen), teologin kring kvinnan samt lärjungaskapet, den egna andligheten och mission. Och för mig som uppskattar alla dessa ämnen väcker det längtan efter ytterligare fördjupning. 

Henrik Steens liv som missionär och lärare för unga på bibelskola lyser igenom i hans bok. Kanske passar den just därför den som gärna kombinerar bibelstudiet med kopplingen till nutid, det personliga kristna livet och mission. Jag tänker mig att boken skulle passa en ung vuxen och den som tycker att teologisk litteratur lätt blir för tung och svåråtkomlig. Henriks Steens bok är lättillgänglig och lockar i bästa fall till ett fördjupat studium och till en levande praktik.