Recension: Mina bibliska storasystrar II

För ett par år sedan gav Anna Sophia Bonde ut en bok med några porträtt av gammaltestamentliga kvinnogestalter, i våras kom uppföljaren med några nytestamentliga kvinnor i fokus. Liksom den förra boken heter samlingen Mina bibliska storasystrar, nu med undertiteln »glimtar från Nya testamentet«.

I tolv artiklar berättar Bonde om Maria, Hanna, Sapf-eira, Marta, Lydia och andra mer eller mindre kända kvinnor i Nya testamentet. Utgångspunkten är texter som nämner dessa kvinnor, men det handlar inte om textutläggningar. Det rör sig snarare om just glimtar som utgångspunkt fört reflektioner och associationer. Inte sällan finns överraskningsmoment med, och jag upptäcker att jag efter en stund börjar fundera på vilka tankebanor Bonde ska ledas in på utifrån den person det enligt kapitelrubriken ska handla om.

Bonde är en god skribent. Hennes stil är lättsam utan att vara ytlig. Hon blandar friskt nutid och dåtid. Hänvisningarna till litteratur och film är träffsäkra och många, någon gång möjligen till och med lite för många. I flera fall lyckas författarinnan binda ihop de bibliska gestalterna med företeelser i vår tid och göra det hela till god undervisning om viktiga saker. Det gör att det i boken ges nödvändiga och värdefulla tankar om skam och skuld, trosförmedling, äktenskap, nåd och mycket mer.

Alltså: Bonde har gett oss ännu en samling högst läs- och tänkvärda glimtar från Bibelns kvinnovärld.