Recension: Handbok för livskämpar

Handbok för livskämpar
Filippa Gagnér Jenneteg (red.), Susanne Tell & Jan Beskow (Libris, 2018)

Titeln är talande och träffande. Det handlar om en bok för dem som funderar på att ta sitt liv, alltså om självmord. En betydligt vanligare företeelse än vad många av oss kanske tänker på.

De tre författarna är erfarna. En har som psykiatriker i många år arbetet med personer som tänkt eller försökt ta livet av sig. De två andra har egna erfarenheter av självmordstankar och självmordsförsök. Utifrån detta har de här skrivit en bok direkt riktad »till dig som inte vet om du orkar leva«, för att citera bokens undertitel.

Boken är praktisk och optimistisk. Till det praktiska hör flera förslag på övningar för att utmana tanken på självmord. Till det optimistiska hör både en grundton av hopp och en rad uppmaningar/utmaningar som återkommer i texten: Du är inte ensam! Det finns hjälp! Och så vidare.

På flera sätt är Handbok för livskämpar en ovanlig bok genom att behandla ämnet inte i första hand genom information utan genom handfast handledning. Författarna har stor tilltro till hjälpbehövande männi­skors egen förmåga att ta tag i sina liv.

Boken är alltså i första hand riktad till den som går med tankar på att avsluta sitt eget liv. Men det finns också ett kapitel som riktar sig till anhöriga, till dem som lever nära någon som mår så dåligt att självmord framstår som ett alternativ. Till denna grupp är uppmaningen att inte gripas av panik men ändå ta signalerna på allvar. Ytterligare en grupp som kan ha hjälp av boken är själavårdare eller andra som möter människor i djupa samtal om livet och döden.