Recension: Gediget arbete lyfter kärnan i Paulus brev

En guide till första och andra Timotheosbrevet och Titusbrevet.

Victoria Vasquez har nyligen skrivit en läsvärd kommentar av Timotheosbreven och Titusbrevet som ingår i projektet Bibelguiden. 

Dessa guider är utformade för att användas i gruppsammanhang, men fungerar minst lika bra till den personliga andakten. Böckerna i serien är skrivna tillräckligt kortfattade så att de skulle kunna läsas högt tillsammans i grupp. Ett kortare format ställer dock högre krav på författaren när det gäller vad som ska kommenteras och vad som ska utelämnas.

Boken inleds med en väl avvägd introduktion till bibelböckerna som inte ska hoppas över. Vasquez hjälper läsaren att förstå att dessa bibeltexter är brev till specifika personer i specifika städer i specifika omständigheter genom till exempel beskrivningen av: Artemistemplet i Efesos, vad uttrycket »att leva på det kretiska sättet« betydde och de tvister och villoläror som Paulus möjligen adresserar i de olika breven. Introduktionen innehåller också ett tankeväckande avsnitt om vad Gudsfruktan handlar om vilket är ett begrepp som återkommer i alla dessa brev.

Resten av boken är uppdelad i tre sidor långa kapitel inklusive samtalsfrågor som utgår ifrån ungefär tio verser var. I stora drag tycker jag att Vasquez gör ett bra jobb med att beröra och förtydliga det mest centrala i breven på den begränsade mängden text hon skriver. Hon har tyngdpunkten i att förstå Paulus rätt utifrån grundtexten och kontexten, men drar även paralleller till vår samtid. Flyktingkrisen 2015 jämförs med församlingens omsorg om änkorna, metoo-rörelsen tas upp som ett exempel för att understryka vikten av Paulus ramar för ett hållbart ledarskap, för att nämna några exempel. Jag hade gärna sett fler sådana jämförelser med samtiden i kommentaren, då jag tror att det hade öppnat upp för en ännu större nyfikenhet på bibeltexten för många läsare. Frågan om kvinnligt ledarskap utifrån 1 Timotheosbrevet 2 är ett ämne jag vet att författaren har stor kunskap inom (läs gärna hennes artikel i ingång 3–4/-18). Även om Vasquez tvingas fatta sig mycket kort i en komplex fråga, belyser hon den på ett bra och trovärdigt sätt. Kommentaren innehåller även ett antal diagram som är till hjälp för att man ska få en översikt över breven samt en användbar fördjupningsdel med kommentarer över enskilda verser längst bak.

Vasquez har gjort ett gediget arbete för att få fram kärnan i Paulus brev till Timotheos och Titus och formulerat detta på ett lättillgängligt sätt. Denna guide skulle fungera perfekt för en bibelsamtalserie för ledare i kyrkan, då dessa brev belyser många teman som har med ledarskap att göra. Det mest centrala i brevet är dock inte endast för ledare utan är högst relevant för alla som vill följa Jesus: »Paulus vill att de troende ska lära sig att tänka som kristusmänniskor – som människor som fått sina liv märkta av Guds nåd och nu bearbetar hur detta ser ut i deras karaktär och gentemot sin omgivning« (Vasquez, s 26).