Recension: Dina relationer

Dina relationer – till Gud, andra människor och dig själv
Mats Nyholm (Semnos, 2018)

Relationer är nog något av det allra viktigaste i livet, men också något av det mest komplicerade – vare sig det gäller relationen till dig själv, till andra eller till Gud. En bok som vrider och vänder på ämnet ur olika aspekter kunde därför väntas vara tjock och tungläst, men Mats Nyholms 133 sidor långa Dina relationer är allt annat än tung. På ett befriande, tillgängligt och jordnära sätt lyfter Nyholm relationen till Gud, andra människor och dig själv och lyckas även på ett naturligt sätt visa hur de inte går att skilja från varandra. Hans varma och engagerade predikostil lyser igenom texten och reflektioner och bibelhänvisningar blandas friskt med anekdoter och humor.

Bokens svaghet är att denna blandning stundtals kan uppfattas som rörig av läsaren. Texten gör ibland avstickare som är svåra att hänga med på och vissa resonemang hade kunnat utvecklas. Ett mer gediget redaktörsarbete hade troligtvis lyft boken ytterligare. Trots detta är Dina relationer en lättläst och inspirerande bok för såväl ung som gammal, kanske särskilt för den som annars ogärna läser eller som underlag för samtal i hemgruppen.