Recension: Det står skrivet

Alla som arbetar med Bibeln på något sätt behöver ta ställning till vilket slags bok Bibeln egentligen är. 

Att Bibeln inte är vilken bok som helst torde flertalet vara överens om, men sedan då? Till hjälp för den som vill fördjupa sig i saken har Anders Gerdmar skrivit en bok om bibelsyn och bibelforskning med titeln Det står skrivet. 

Bokens undertiteln är bibeltro kontra bibelkritik; det är en programförklaring. Gerdmar skriver som troende bibelforskare, och hans ärende är att visa att den historik-kritiska bibelforskningens utgångspunkt att behandla Bibeln som en »vanlig« bok inte är rimlig. Som aktiv bibelforskare vet han vad han talar om, och han använder i sin argumentering i boken flera exempel och resultat från sin egen forskning.

Boken handlar alltså om bibelsyn och i bokens mest omfattande del redogör författaren för fyra olika bibelsyner. Framställningen är kunnig om än delvis snårig. Bokens struktur är inte alltid lätt att följa, en del upprepningar finns och det är tydligt att materialet i boken har tillkommit i olika sammanhang innan de nu förts samman till en bok.

I en tillämpande del behandlar Gerdmar särskilt två frågor: Efesierbrevets författare och sökandet efter »den historiske Jesus«. I båda fallen belyser Gerdmar frågorna utifrån egen forskning och egen övertygelse om Nya testamentets tillförlitlighet.

Det står skrivet är en bok för studium, och man behöver inte hålla med om allt för att sätta stort värde på författarens engagemang för Bibeln och det seriösa bibelstudiet. Det är en kunskapsrik bok som bidrar till att fördjupa både bibelkunskapen och bibeltron.