Radion ger brutna kvinnor hopp

Inte många vet hur Berhane Tefera ser ut, men hennes röst ger hundratusentals etiopiska kvinnor nytt mod varje
vecka genom radioprogrammet Women of Hope (Hoppets kvinnor).

Det är torsdag morgon när Berhane Tefera möter oss i ett av radiohusets små inspelningsrum. På det svarta kavajslaget bär hon en liten knapp. Thursdays in black – towards a world without rape and violence, står det. »Torsdagar i svart – för en värld utan våldtäkt och våld.« 

– Vi måste stå med våra kvinnor, säger Berhane.

Att stötta Etiopiens utsatta kvinnor är också något som Berhane gjort länge. I nästan 20 års tid har hon producerat radio för att uppmuntra och stärka kvinnor och familjer, bland annat det populära programmet Women of Hope (Hoppets kvinnor).

– Kvinnor i Etiopien behöver verkligen hopp just nu. Kanske mer än någonsin. Sedan konflikterna bröt ut igen har situationen blivit jättesvår. Människor evakueras. De har tvingats lämna sina hem och sin boskap. Många har också förlorat nära och kära. Allt detta drabbar kvinnorna särskilt hårt och deras behov av uppmuntran och budskap som ger dem hopp och kraft är enormt, säger Berhane. 

Hon skruvar på den lilla knappen på kavajslaget. Det fysiska våldet som drabbar så många etiopiska kvinnor gör henne särskilt ledsen, oavsett om det sker i familjen eller när våldet används av främlingar och fiender, som ett vapen i konflikter. För Berhane är »Torsdagar i svart« inte bara en knapp hon bär på torsdagar, i enlighet med den kampanj som Kyrkornas världsråd initierat. Hela hennes liv och yrkesgärning handlar om att stötta kvinnor. 

– Vi pratar om alla typer av svårigheter i våra program, även det som är känsligt och tabubelagt. Det är så viktigt att kvinnorna inte lämnas ensamma med sin tankar och sin kamp. Därför uppmuntrar vi dem också att ringa och ta kontakt om de vill prata mer eller be tillsammans med någon, berättar Berhane. 

Efter varje sändning tar teamet emot ett 20-tal samtal. Många ber om förbön, eller om råd hur de ska agera i specifika situationer. Somliga behöver själavård, eller vill ha hjälp att be om helande. Det är nästan alltid någon som har kommit till tro och vill bli en personlig kristen efter att ha lyssnat. 

– Det är svårt att lägga ifrån sig arbetstelefonen, fortsätter Berhane och berättar vidare om ett väldigt speciellt samtal som hon fick ta emot häromkvällen.

– Det var en kvinna som hette Hanna som ringde från östra Etiopien. Hon var höggravid berättade att hon precis fått värkar. Hon var livrädd och alldeles ensam. Eftersom hon inte hade möjlighet eller råd att ta sig till något sjukhus, ville hon att jag skulle be tillsammans med henne medan hon födde sitt barn. Min dotter kom springande och undrade vad som stod på och vi satte oss tillsammans och bad över telefonen med Hanna medan hon födde sitt barn, alldeles utan komplikationer, berättar Berhane. 

Berättelserna är många och det är så tydligt att Berhane verkligen älskar de människor hon jobbar med. 

I det lilla radiohuset i Makanissa produceras dock inte bara program för kvinnor. EECMY-YDCS (The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus-Yemsirach Dimts Communication Services) sänder ett brett utbud av program på flera språk. Huvudsakligen handlar det om evangelisation, barn- och ungdomsprogram och sändningar som fokuserar på olika sociala utmaningar såsom behovet av fred och försoning. Evangelisationsprogrammen riktar sig främst till människor med muslimsk bakgrund. 

Berhane minns en muslimsk man som ringde in för några år sedan från östra Etiopien. Han hette Ararsa och han var blind. Strålande glad berättade han att Gud hade öppnat hans ögon medan han lyssnade på programmet. Inte hans fysiska ögon – han var fortfarande blind – men hans andliga! Han ville ta emot Jesus och bli en kristen. Efter det började han läsa teologi och nu är han bibellärare. Tyvärr har hans familj helt tagit avstånd från honom, men han fortsätter undervisa och resa runt i östra Etiopien, där det bor många muslimer. 

Andra lyssnare vittnar om fysiska helanden En man som hette Chimdesa ringde nyss in och berättade att Gud helat en allvarlig sjukdom i hans mage, under tiden som han lyssnat till radion. 

Egentligen når radioprogrammen 90 % av Etiopiens befolkning, men det är knappt två miljoner människor som lyssnar regelbundet. Tusentals människor hör av sig med respons varje år och nästan 1500 människor kommer till tro efter att ha hört programmen. Därför behövs också ett stort team av människor som kan besvara alla samtal och frågor som kommer in. Det var så Berhane började sin bana. 

Hon brukade handla på den lilla marknaden utanför radiohuset och varje gång hon passerade skylten med bokstäverna EECMY-YDCS slog hennes hjärta lite snabbare.

– Jag tror till och med att hjärtat hoppade över något slag. Jag kände att det måste vara något speciellt med den här byggnaden – kanske Gud kallade mig att göra något här? 

En söndag förmiddag fick Berhanes församling besök av chefen från YDCS. Han berättade om radioverksamheten och efter gudstjänsten kom de att prata med varandra. Det ena ledde till det andra och plötsligt satt Berhane på en anställningsintervju på YDCS.

– Jag kände mig så glad. Det var som att komma hem, utbrister Berhane. 

Hennes första jobb blev att besvara brev och frågor om allt från tro till äktenskapsproblem och att be för alla dem som ville ha hjälp i förbön. På det viset lärde hon inte bara känna målgruppen. Hon kom också att lära sig mycket själv. 

– Brevväxlingen fick mig att reflektera mycket över mitt eget liv. Hur kan jag förlåta? Hur fungerar det i mitt eget äktenskap? Hur kan jag bli en bättre mamma, hustru och granne? Det är inga enkla frågor. Jag har brottats mycket med de här frågorna på ett personligt plan. 

När Berhane så småningom började producera egna program var hon därför väldigt medveten om hur komplex och svår verkligheten är för många av hennes lyssnare.

– Många som ringer och delar svåra saker säger att de törs göra det eftersom de tror att jag är en kvinna som dem och att de tror att jag klarar av att höra deras hemligheter. Det är ett fint förtroende, säger Berhane. 

Även om Berhane oftast inte kan förändra situationen de befinner sig i, märker hon att samtalen och radioprogrammen ändå är oerhört viktiga för många. 

– Många är är förtvivlade och säger att de tappat hoppet. Deras mörker känns kompakt. Men genom att dela Guds ord, lyssna och uppmuntra kan vi tända ljus. Det hjälper oss också att se nya saker tillsammans. 

När det gäller situationen i Etiopien tror Berhanu att de etiopiska kvinnorna har en viktig roll att spela för att skapa fred. Eftersom kvinnorna ofta är de som drabbas värst av våld och konflikter, menar hon att de också inser behovet av fred och försoning på ett annat sätt än många män. 

– Men för att det ska bli fred behöver människor också förvandlas. Vi behöver förvandling på alla nivåer – i våra hjärtan, i våra hem, i våra grannskap och i vårt samhälle i stort. Jag tror att den förvandlingen kan ske när vi delar Guds ord och ber tillsammans. Det är mitt hopp!