Psalm 89: Se, jag vill bära ditt budskap, Herre

Vissa psalmer tar lång tid på sig att bli kända. Andra slår direkt, fast de är nyskrivna. En av de nya i 1986 års psalmbok som snabbt blev mycket omtyckt är Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Med sin inriktning på mission, sändning och överlåtelse är den trefaldigt användbar.

Denna sång har vi fått från Kongo-Brazzaville, där Svenska Missionsförbundet (SMF) haft missionsarbete sedan slutet av 1800-talet. Texten och musiken skrevs 1970 av prästen Hilaire Nkounkou, som var rektor vid ett teologiskt seminarium i huvudstaden. Tillkomsten är speciell. I en dröm såg och hörde han en stor skara sjunga denna sång. Han skrev ner den, lärde ut den på skolan och sedan spreds den vidare ut. Den fina översättningen till svenska gjorde Olle Berglund. Han hade själv varit missionär i Kongo i 25 år, utsänd av SMF, och haft Nkounkou som elev. 

Vi har många psalmer om mission och vittnesbörd. En del har ett ålderdomligt språk, men det finns några nya som vi gärna använder. Jag gissar att Se, jag vill bära… sjungs allra mest, den lyfter och sporrar. Melodin är medryckande och kan sjungas både med och utan instrument – en bra försångare räcker. Den ska inte sjungas alltför snabbt, då får man det rätta gunget. Min vän Anna-Lena i Ursviken säger: »Det här är verkligen Afrika! Och orden i psalmen går så bra ihop med rytmen, det är därför den är så härlig att sjunga.« 

Rektor Nkounkou tänkte på de blivande pastorer som utbildades på seminariet när han skrev sin sång. Men texten passar för oss alla som är kristna, det är ju inte bara präster som ska vittna om Jesus och sprida Guds ord. 

Sången börjar med en bekännelse: vi vill vara med och bära ut Guds budskap, och inte blygas för ordet eller för Herren Jesus. Liksom många andra psalmer är den dock inte enbart en bekännelse utan också en bön. I refrängen ber vi Gud om hjälp att kunna vara hans vittnen. Och för att vår glöd inte ska slockna under livets gång ber vi i vers 3 om Andens ledning och kraft.