Psalm 21: Måne och sol

Måne och sol är en av våra mest sjungna lovsånger. Den skrevs av Britt G Hallqvist, som näst efter prästen och diktaren Anders Frostenson är den som har skrivit och översatt flest psalmer i psalmboken. Hallqvist från Lund var författare, översättare och poet av yppersta klass och med stor bredd. Hon kunde skriva för både vuxna och barn. Hennes psalmtexter är livsnära, enkla och raka, ibland lekfulla, och bibliskt väl förankrade. Måne och sol skrev hon som lovsång till kyrkans familjegudstjänst.

Britt G Hallqvist samarbetade med Egil Hovland (1924–2013), en av Norges främsta tonsättare. Han skrev musik i många olika stilar och var också kantor och körledare i Fredrikstad ända fram till sin död. I vår psalmbok har han ett tiotal psalmmelodier och även flera av av psaltarpsalmerna i slutet. De skall gå till den heliga staden (Sv Ps 172) är en av de mest omtycka. Men allra mest populär är Måne och sol, som sjungs mycket över hela Norden. 

Kompositörer får oftast arbeta fram sina verk steg för steg. Men någon gång kan vi säga att melodin blir dem given. Så var det när Hovland tonsatte Måne och sol. Då hade han och Hallqvist ännu aldrig träffats. Han kom hem från en resa till Oslo, sorgsen efter att en mycket god vän just hade dött, bara 51 år gammal. Hemma låg ett brev från den svenska kyrkohandbokskommittén, kanske inte en så lockande post en sådan dag. Men han berättar:

»Man frågade om jag ville skriva melodin till Hallqvists text. Jag läste den i den speciella stämning i vilken jag befann mig: ’Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade Gud …’ Då skedde något märkligt. På väggen hade jag bilder av mina barnkörer. Plötsligt var det som om barnen fick vingar och svävade omkring i rummet. Jag tog ett notpapper och då var det som om barnen, änglarna, blev till toner som dalade ner på notlinjerna. Omkvädet (refrängen) fick sin melodi på 20 sekunder och hela sången var färdig på 3 till 4 minuter. Varken förr eller senare har jag upplevt att en text och melodi funnit varandra så snabbt.«

Så föddes i sorgen en av våra härligaste lovsånger. Hovland säger: »Orden i texten gjorde mig glad mitt i vemodet och utlöste min egen lovsång och tacksamhet.«