Program hela påsk­veckan på EFS Play

Från och med 19 mars och nio dagar framåt, visar EFS Play dagliga program från Jerusalem. Under nio program guidar Anders Sjöberg oss genom Jesu sista vecka.

Tanken på att göra program i form av påskbetraktelser väcktes i höstas när Anders Wisth och Anders Sjöberg möttes i Israel. Anders Wisth är producent och initiativtagare till TV2020 och spelade in ett seminarium som författaren och bibelläraren Anders Sjöberg höll i just Israel. Direkt på plats spelades ett provprogram in och Wisth såg potentialen att dra tanken vidare till den serie som nu spelats in.

Idén med att sända en betraktelse per dag fram till påsk är att kronoligiskt följa Jesus från dag till dag under hans sista vecka, att belysa hur olika händelser går in i varandra.

– Det finns en tanke med vad som sker den här veckan, både från Guds planering, som jag ser det, och de människor som Jesus möter, säger Anders Wisth.

Det skulle vara glädjande om programmen kan bli till hjälp för församlingar, bönegrupper och enskilda att få fördjupad och ny kunskap om Jesus, tänker Abders Wisth. Han menar att vi i Sverige har blivit allt sämre på att högtidlighålla våra högtider. Förr drog vi ut på firandet till annandag påsk och det berodde på att budskapet var så väsentligt i den bibliska berättelsen.

– I dag, i ett annorlunda Sverige, med många nya kulturer, så finns det ett behov av att också berätta om de högtider vi ändå firar. Vilka de är och vad det står för, fortsätter Anders Wisth.

Under fyra intensiva dagar, 8-11 mars, spelades betraktelserna in. Förutom fotografen, Wisth och Sjöberg ingick även journalisten Siewert Öholm i produktionsteamet. Siewert introducerar varje program och ger kommentarer till betraktelserna.

Både Sjöberg och Wisth är också överens om att påsken behöver kopplas till den judiska historien. Att de judiska rötterna inte är oväsentliga för förståelsen av allt som händer under stilla veckan.

– Jag önskar att tittarna ska få vandra in i det som är den kristna trons kärna. Att förmedla skeendet dag för dag i den heliga veckan, stilla veckan men också den kristna påskens djupa förankring i den judiska påsken. Och inte minst när vi kommer till torsdagen, där kommer jag att lägga en väldig betoning på att få förankra Jesu instiftande av nattvarden i den judiska påskmåltiden, berättar Anders Sjöberg.

Att programmen spelas in i Israel anser de båda är av stor vikt.

– Hela Jerusalem andas religiositet. Gud är på tapeten hur och var man än vänder sig. Det är orten för de stora världsreligionerna, avslutar Anders Wisth.