Prisbelönt skolmatsprojekt

Som en del av kampanjen Afrika svälter finansierar EFS en satsning att dela ut mat till elever i fyra områden i Tigray-regionen i norra Etiopien som drabbats av torkan. Projektet syftar i första hand till att rädda liv, men har även bidragit till att minska antalet elever som hoppar av skolan, öka antalet inskrivningar samt förbättra elevernas resultat.

Totalt berörs 20 skolor i olika byar, vilket omfattar omkring 11 450 elever. Skolmatsprojektet genomförs i partnerskap med Mekane Yesus-kyrkans hjälporganisation DASSC, Development and Social Service Commission.

Genomförandet av projektet har vunnit pris för bästa implementeringen av skolmatsprojekt från den statliga »utbildningsbyrån« i regionen och DASSC har blivit utvalt att dela med sig av sina erfarenheter till andra icke-statliga organisationer som arbetar inom liknande områden.