Präst, vigd för tjänst i EFS

Svar på insändaren Präst eller »prästvigd för tjänst i EFS«? i Budbäraren #1 2019.

Johannelunds teologiska högskola utbildar både dem som ska prästvigas för tjänst i Svenska kyrkan och för tjänst i EFS, och det finns skillnader i utbildningslängd för dem som läser till präster. Det beror på om man vill utbilda sig för tjänst i Svenska kyrkan eller i EFS. Det handlar om cirka ett års kortare studier för den som ska arbeta i EFS, men utbildningen innehåller då mer praktisk teologi.

Problemet som skribenterna lyfter är att präster vigda för tjänst i EFS inte kan söka komministertjänster. Det är sant, men det går att komplettera sina studier i efterhand, i samråd med aktuellt stift. EFS anser att för dem som ska tjänstgöra i EFS behövs den fördjupade praktiska teologin som bland annat handlar om församlingsutveckling och ledarskap. När man utlyser en tjänst i en samarbetskyrka, som normalt kräver komministerbehörighet, kan man komma överens om en kravspecifikation som gör att vigd för tjänst i EFS räcker.

I insändaren säger man »prata med varann!« – EFS och Svenska kyrkan gör det. Det finns ett samarbetsråd för EFS och Svenska kyrkan på riksnivå, som regelbundet diskuterar de frågor som här nämns. Det finns väl fungerande samarbetsråd i de flesta stift och även i flertalet pastorat där det finns samarbetskyrkor och samverkansavtal.

Vår förhoppning är att de präster som utbildas för tjänst i EFS är goda förkunnare, att de är teologiskt väl förankrade och att de har fått kunskaper om att leda och utveckla EFS-föreningens arbete. Att behöva komplettera sin utbildning när man byter arbetsgivare är inte unikt i samhället i stort och behöver inte ses som ett problem utan som en möjlighet.

EFS skulle dock önska att det fördes en dialog på ansvarig nivå om hur prästutbildningen framöver ska se ut och där vill EFS ge sitt bidrag.

Stefan Svensson, EFS ordförande

Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare