Pionjär med passion för att återerövra helheten

I sin livslånga tjänst har Per-Eive Berndtsson alltid haft som mål att predika hela Guds rådslut.
– Vi behöver vara både julvänner, påskvänner och pingstvänner, säger han.