Ny plattform för seniorvolontärer

Är du en senior med livserfarenhet, kompetens och tid att dela med dig av? Nyligen lanserades plattformen ready4more.se där församlingar och missionsorganisationer kan söka volontärer för kortare insatser runt om i världen. Det kan till exempel handla om elinstallation vid ett kyrkbygge i Rumänien, engelskundervisning i Thailand, matlagning eller översättningsarbete.

Den ideella föreningen Ready4More vill vara en mötesplats för behov och resurser samtidigt som man bidrar till att trossyskon och församlingar möts över gränser och berikar varandra. Staffan Edin, en av initiativtagarna till Ready4More, säger sig se en stor efterfrågan hos dagens pensionärer att få använda sina förmågor och erfarenheter till att göra något meningsfullt.

– Att vara i 70-årsåldern i dag är något helt annat än för 30 år sedan. Alltför många vitala seniorer sitter på läktaren utan att vara i funktion, trots att de besitter stora kunskaper och möjligheter, säger han. Enligt Staffan har responsen från organisationer med behov av volontärer varit enhälligt positiv och redan nu finns flera uppdrag att söka på hemsidan.