Nu är det som alla tror att det alltid varit!

Från och med januari sker insamlingen av gåvor gemensamt till EFS och Salt. När du ger till den nationella nivån kommer pengarna alltså både EFS och Salt till godo.

– I remissvaren på EFS och Salts organisationsutredningar framkom tydligt att man trott att Salt, som EFS barn- och ungdomsverksamhet, får del av de pengar som samlas in till EFS, men så har det alltså inte varit, säger Markus Holmström på Salt. Men från 2018 sker insamlingen gemensamt där de ungefär 8–900 000 kronor som tidigare år inkommit öronmärkt till Salt ingår i en större gemensam insamlingsbudget. Från EFS sida budgeteras ett bidrag på 1 miljon kronor till Salt under 2018.

– Det här gör budgeteringen enklare för oss i Salt eftersom vi har en garanterad nivå på insamling, men framför allt blir det lättare för lokalföreningar att bara samla in till en nationell nivå, fortsätter Markus. En tydligare gemensam insamling hoppas vi förstås också ska öka det totala givandet till rörelsen!