Nådegåvorna – Andens verktyg till församlingen

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme.
Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. 1 Kor 12: 4–7

Att meddela vishet

Guds vishet kan sammanfattas i evangeliet om Jesus (1 Kor 1:18–25). Gåvan att meddela viset innebär både en särskild förmåga att måla Kristus och en kunskap om vem Gud är.

Att förmedla kunskap

Denna gåva är en förmåga att undervisa om tron så att det berör och ibland en särskild gåva att förmedla kunskap som uppenbarats på övernaturligt vis.

Att ha övernaturlig tro

Inte att förväxla med frälsande tro! Gåvan att tro tar sig uttryck i en övernaturlig visshet om att Gud kan göra det som är omöjligt eller agera på ett visst sätt i en specifik situation.

Att bota

Alla kristna kan be för den som är sjuk. Då nådegåvan att bota uppenbaras blir personen ofta använd i förbön för sjuka och får se många helanden.

Att göra under

Gåvan att göra under manifesteras genom att någon används av Guds Ande för att utföra under och tecken.

Att tala profetiskt

Profetians gåva innebär att en person får förmåga att i predikan eller annars förmedla budskap från Gud in i konkreta situationer.

Att skilja mellan olika andar

Gåvan visar sig genom att en person på ett övernaturligt sätt kan skilja mellan den Helige Andes verk och onda andars eller människors egna verk.

Att tala tungotal

Gåvan att tala i tungor yttrar sig i ett bönespråk som oftast består av ord som bara Gud förstår. Ibland kan tungotal ha formen av profetiskt tal.

Att tolka tungotal

Denna gåva visar sig genom att man på ett övernaturligt sätt förstår sitt eget eller någon annans tungotal och kan tyda detta.