”Modigt av missionsföreningarna”

– Det var modigt av missionsföreningarna att våga sig ut och ingå ett bindande samarbete med kyrkoförsamlingen. Att inte längre ensam ha kontroll över det man alltid gjort på egen hand, för att nå nya människor med evangeliet. För många innebar det att flytta ut ur bönhuset och in i en kyrka med liturgisk gudstjänst, något av en kulturkrock, säger Nils J. Lundgren samverkanssekreterare EFS riks.

HALLÅ DÄR – Nils J. Lundgren

… samverkanssekreterare EFS riks.

Hur ser du på starten av Samarbetskyrkorna?

– Det var modigt av missionsföreningarna att våga sig ut och ingå ett bindande samarbete med kyrkoförsamlingen. Att inte längre ensam ha kontroll över det man alltid gjort på egen hand, för att nå nya människor med evangeliet. För många innebar det att flytta ut ur bönhuset och in i en kyrka med liturgisk gudstjänst, något av en kulturkrock.

Vilka risker och fördelar ser du av samgåendet?

– EFS behövde komma ut ur sin lilla värld och nå nya människor. Svenska kyrkan erbjöd då, med sina många distriktskyrkor, bredare kontaktyta. Det blev en vinn-vinn situation för båda parter med en EFS-grupp som levde i kyrkan och fanns utöver de anställda. En risk var förstås för missionsföreningen att suddas ut både föreningsmässigt och ideologiskt. Samarbetskyrkorna förde också EFS som rörelse närmare Svenska kyrkan.