Missionsbåten snart i bruk

2011 kom ett önskemål från Tanzania om en båt som skulle betjäna de små fiskarsamhällen som finns längs Kilomberoflodens vidsträckta och otillgängliga inlandsdelta. Initiativtagare var koordinatorn för den teologiska utbildningen TEE, Menasy Ngwale, i Ulanga-Kilomberostiftet. Ganska snart blev planerna konkreta och EFS bidrog med 90 000 kronor för att bygga en båt. Den skulle fungera både som transport för evangelister och TEE-material, men även för sjukvårdspersonal och sjuktransporter.

Efter många turer, inte minst med en trilskande båtbyggare i huvudstaden Dar es Salaam, finns nu båten på plats i Ifakara, men väntar ännu på sin motor innan den kan flodsättas.