Mission i Sverige har aldrig varit enklare

Jag föreställer mig Paulus blickandes ut över folket som kommit för att lyssna och lära känna Gud. Apostlagärningarna berättar för oss hur allting var nytt och där ny mark bröts som tidigare inte varit möjlig. När Paulus stod i tjänst var det allt han gjorde, hans fokus var på att göra det Gud hade befallt honom att göra. Det fanns inte tid att uppskatta och förstå arbetet som skedde i Rom eller hur samhället påverkades av hans predikningar.

Paulus verk sker i dag, om och om igen på olika platser runtomkring i världen. Afrika, Asien och ja, till och med i Sverige. EFS grundvalar står på missionen, att ta Guds ord och dela med oss villigt. Vår historia har i mångt och mycket färgats av historierna från fjärran och hur människor i andra länder på ett enkelt sätt tagit till sig av berättelsen om Jesus. Hur deras hjärtan har varit öppna, ja nästan längtat efter en kärleksfull relation till Gud.

EFS missionsrörelse har haft och kommer att spela en mycket tydlig roll i dagens samhälle. Mission är inte bara för de som är kallade att flytta fjärran. Mission är något Jesus tydligt ålade oss alla i Matteusevangeliet 28:19 »Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.«

Sedan 2013 har Sverige haft ungefär 320 000 asylsökanden, där de största gruppernas medborgarskap härstammar från Syrien, Afghanistan, Irak och Iran. Människor som har flytt förföljelse, krig, terror och övergrepp. Samtidigt finns det en inneboende grundläggande tro på Gud hos dessa flyktingar som inte går att finna i ett sekulärt samhälle. Det handlar inte om att övertyga dem om att Gud finns. Det vet de redan. Det handlar om att visa att Gud är god. Att Gud dog för deras synder och att han älskar var och en så mycket att han offrade sin enfödde son.

Många söker upp mig personligen i Hammarbykyrkan. Rykten har gått om att det finns en präst som talar deras språk och som bryr sig. Som vill lappa deras trasiga hjärtan. Hoppet sägs vara det sista som lämnar en människa. Med det lilla hopp som de bär kommer de in genom våra dörrar och söker någon som kan hjälpa. Den farsitalande församlingen tillsammans med EFS Hammarbykyrkan arbetar för att var och en som hör Guds ord ska bli frälsta. Vi växer mer och snabbare än någonsin. Att missionera i Sverige har aldrig varit enklare.

Likt Paulus är vårt fokus att göra det Gud har befallt oss att göra. Vi bryter ny mark. Du får gärna vara med.