Mer mission, mindre administration

Under år 2017 var EFS administrations- och insamlingskostnad enbart 8% av insamlade medel enligt revisionen, i jämförelse med 10% föregående år. Detta inkluderar exempelvis EFS kostnader för gåvoregistrering, insamlingskampanjer, verksamhetsutveckling och att säkerställa att insamlade medel används rätt. EFS har 90-konto och lyder därför under Svensk insamlingskontroll regler, där max 25% får användas till administrations- och insamlingskostnader.

– Svensk insamlingskontroll redovisningskrav säkerställer att pengarna går till det som de samlas in till, säger David Odebäck, ekonom på EFS.