Med Jesus i centrum

Efter en tids uppehåll bjuder nu Salt in till en rikstäckande konferens. Siktet är inställt på unga vuxna och i höst erbjuds konferensen Livsväg återigen i Uppsala, efter ett uppehåll på åtta år. Budbäraren träffade Salts generalsekreterare Johanna Björkman, för att höra mer om årets upplaga.

   Det är nu mer än 15 år sedan Salt startade konferensen Livsväg, som är en satsning för unga vuxna mellan 20–35 år. Den har pågått parallellt i Göteborg, Umeå och Uppsala, men den sistnämnda orten har kommit i kläm då Salt lagt ett större fokus på sin barnverksamhet.
– Energin har helt enkelt inte räckt till, säger Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS, och fortsätter:
– Men den här gruppen är mycket viktig för oss, inte bara för Salt, utan för hela rörelsen. Därför önskar vi att konferensen i Uppsala får bli ytterligare en plats att växa på. Får vi bygga den bas, som vi vill att konferensen ska få bli igen, så kommer det att ge ringar på vattnet även ute i de lokala sammanhangen. Framför allt så vill vi förmedla en uppbyggelseundervisning som är relevant för målgruppen.

I slutet av september är det dags och årets tema är More – Gud har mer att ge. Huvudtalare är Simon Ponsonby från Anglikanska kyrkan och New Wine, och bland seminarierna märks ämnen som »Gud och karriär«, »Hållbara relationer«, »Dela tro i familjen« och, inte minst, »Att vara kvinnlig ledare«. Det sistnämnda leder Johanna själv.
– Jag är inte prästvigd och har själv haft svårt att hitta kvinnliga förebilder för mitt ledarskap. Vi behöver både manligt och kvinnligt ledarskap, men när det gäller kvinnliga lekmannaledare är det inte lika självklart. Ofta hänvisas vi kvinnor till en speciell typ av uppgifter. Så detta är ett seminarium som jag tror kommer att få stor betydelse för många, och som jag verkligen vill rekommendera.

Det finns stora förhoppningar, både inför vad konferensen kommer att få betyda, men också kring uppslutningen. Och naturligtvis kommer också detta att bli en spännande mötesplats.