Magnus Persson blir EFS-inspiratör

Kan se rörelsen med nya och friska ögon.

Från årsskiftet arbetar Magnus Persson som inspiratör och koordinator med 50% anställning via EFS centralt.

– Under 20 år har jag kombinerat föreståndarskapet i United med flera andra uppdrag i Guds rike, både nationellt och internationellt. Med denna nya tjänst har det öppnats en möjlighet för mig att utifrån en bredare plattform ägna mer koncentrerad tid åt att få betjäna fler sammanhang, förklarar Magnus.

Magnus kommer i sin roll som inspiratör att resa en hel del och bidra med förkunnelse, undervisning och mentorskap  i rörelsen. Han kommer att fortsätta sin tjänst i United på 50% parallellt med tjänsten i EFS. Magnus prästvigdes den 27 januari i Lunds Domkyrka (se bildreportage på sidan 14).

Magnus utvecklar sina tankar kring sitt nya uppdrag:

– Jag inte är född in i EFS utan har dragits till rörelsen utifrån en teologisk och kyrklig upptäcktsresa. Det innebär både en del begränsningar, men kanske ännu fler fördelar. Framför allt förmågan att se rörelsens möjligheter och tillgångar med nya och friska ögon. Att finna balansen mellan att frimodigt förvalta sitt rika arv samtidigt som man med urskiljning uppdaterar sig och förenar det med viktiga bidrag från övriga kristenheten. Min personliga övertygelse är att EFS äger en unik och viktig position i svensk kristenhet. Som en inomkyrklig missions- och väckelserörelse i Svenska kyrkan ser jag EFS som ett slags »helkyrklighet« som rymmer och förenar omistliga bidrag från flera olika traditioner kring ett tydligt reformatoriskt centrum. En av mina uppgifter kan därför bli att uppmuntra och stärka den teologiska identiteten och självkänslan inom rörelsen.

Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare, kommenterar nyanställningen:

– EFS vision är att se människor och samhällen förvandlade av Jesus och vi bygger ett team som vi tror kan få vara katalysatorer och inspiratörer för detta. Vi ser fram emot att Magnus blir en del av teamet som jobbar med vårt nationella arbete.