Luk 24 – samlingar som når unga vuxna

Emmausvandrarna står som förebilder för Luk 24 – Lötenkyrkans satsning för att nå unga vuxna. Under kvällssamlingarna får personer mellan 18 och 35 år chansen att äta, umgås, be och samtala om hur man kan leva ett vardagsliv med Jesus i centrum.

För ett år sedan, våren 2015, började tankarna på allvar gro i Lötenkyrkan: Det behövdes en plats, utöver gudstjänsterna, där studenter och unga vuxna kunde möta varandra och tillsammans få växa i sin relation till Gud och till sina medmänniskor. De behövde ett sammanhang att få möta öppenhet, delaktighet och gemenskap med Jesus i centrum.

Under hösten blev detta verklighet då »Luk 24 – samlingar för unga vuxna« startade i Lötenkyrkan.

Namnet »Luk 24« står för Lukasevangeliet, kapitel 24, där bland annat berättelsen om Emmausvandrarna finns med.

Efter diskussioner i Lötenkyrkan tillsattes en planeringsgrupp som drog upp riktlinjerna för samlingarna. Det var viktigt att ha stöd från styrelse, personal och andra aktiva i kyrkan för att få hjälp med förbön och praktiska saker.

Under hösten anordnades sex samlingar med runt 15–25 personer per gång, mestadels i åldrarna 18–35 år. Varannan lördag träffades gruppen kring matbordet för gemenskapsbyggande. Sedan fortsatte kvällen med bön, lovsång och undervisning om hur man lever ett kristet liv i vardagen. Träffarna har varit till glädje för många unga och det har varit en hel del skratt och glädje kombinerat med bön, lovsång och goda samtal.

Nu ser vi fram emot en vårtermin där Jesus får fortsätta att möta oss i våra liv – som vi är och där vi är – och utmana oss till att följa honom i vardagen. Vår förhoppning är att Luk 24 kan få växa och nå ut till fler unga människor som behöver Gud.

Vårens första samling, då det kom 35 personer, visade att konceptet håller på att etablera sig.