Lötenkören i Liverpool

När det blev tal om en körresa för Löten­kören i Uppsala väcktes tankarna på Liverpool. Representanter från EFS kansli hade besökt den tidigare sjömans­kyrkan och det fanns intresse för fortsatt kontakt med EFS.

Under våren övade kören in musik från The Beatles som mynnade ut i »Afternoon Tea Music« på Lötenkyrkan. På förhand trodde vi på mellan 50–100 besökare, men redan en halvtimme före start var de 140 dukade platserna fyllda och det blev nödvändigt att ordna fler. De nyskrivna arrangemangen för kör genomfördes med ackompanjemang av en trio musiker och solisten Andreas Lindholm. Evenemanget blev en succé med mycket allsång och det inbringade även ett bidrag till vår körresa. Nu ville vi till Liverpool och se både den gamla kyrkan och staden som de världsberömda musikerna i The Beatles kom ifrån.

Den 133 år gamla sjömans­kyrkan nere vid hamnen i Liver­pool välkomnade oss med sitt säreget spetsiga torn. Den första sjömans­prästen i Liverpool var P. G. Tegner 1870–1881. Han gjorde ett storartat arbete för sjömän och emigranter tills sjukdom ändade hans liv. Behovet av en kyrka var stort och Gustaf Adolfskyrkan invigdes den 1 december 1884.

På lördagen hade vi en körövning följt av en måltid i kyrkan. Resten av dagen ägnades åt besök på olika turist­attraktioner i de när­belägna hamnmagasinen. Efter söndagsgudstjänsten firades både de svenska och danska nationaldagarna och nationssångerna sjöngs i körsättning. Vi fick tillfälle att överlämna en del ritningar och bilder av kyrkan från EFS arkiv. Detta rönte stort intresse och kyrkoledningen vill nu besöka EFS i Uppsala. Nästa besök från Uppsala blir när Lötenkyrkans ungdoms­kör ska framföra ett luciaprogram i den stora katedralen i Liverpool.


Sjömanskyrkan

1886 kunde 80–90 skandinaviska båtar samtidigt ligga i Liverpools hamn, så behovet av en kontaktpunkt var stor. Under åren har kyrkan renoverats, första gången 1941 sedan kyrkans tak antänts av brandbomber. 1949 renoverades kyrkan invändigt och 1962 gjordes vidare förändringar av lokalerna.