Leva mission

I förra Budbärarens ledare utmanade Erik Johansson oss alla till konkret Kristusefterföljelse i en tid av krig, katastrofer och kris. I denna ledartext vill jag reflektera vidare i anslutning till det som Erik skrev.

Sedan förra månaden har inte mycket förändrats utom att det förfärande kriget mot Ukraina har fortsatt och i sin brutalitet avslöjat ännu mer av mänsklig ondska. Den utbredda svältkatastrofen på Afrikas horn har blivit värre och kriserna i vårt eget och andras länder har fortsatt att komma. Och mitt i allt detta är vår kallelse som enskilda kristna och som EFS att leva mission.

Som organisation har EFS åtagit sig ett uppdrag som varit vårt från allra första början. Den något ålderdomliga formuleringen i EFS stadgar lyder: »… med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt.« Uppdraget knyts direkt till Jesus Kristus och den befallning han gav efter sin uppståndelse. Förkortat och mer slagkraftigt är det sammanfattat i temat för årets konferens: Leva mission. Det tillhör EFS dna att vara en missionsrörelse.

Som lokala gemenskaper – framför allt i missionsföreningar och EFS-grupper – är uppdraget detsamma. Formerna kan variera men uppdraget är gemensamt. I gudstjänster, föreningsmöten, bibelgrupper och så vidare ges fördjupning och förs förhoppningsvis samtal om hur gemenskapen bäst fördjupas i tro, kallelse, givande och hur man når vidare. Kort sagt: hur man som gemenskap lever mission.

Som enskilda kristna har vi också i grunden samma uppdrag. Våra gåvor och möjligheter är olika, så som lemmarna i Kristi kropp är olika. Men ingen saknar betydelse. Och här är det viktigt att inte jämföra sig med andra utan uppmuntra varandra. Något kan alla bidra med. Att leva mission kan se väldigt olika ut för olika individer. Det som för en är naturligt och självklart och lätt, kan för en annan vara mödosamt och påfrestande. Men både det lätta och det svåra kan vara viktigt. Både det synliga och det som sker i skymundan har betydelse. Utmaningen är att bejaka sin plats i Kristi kropp och efter bästa förmåga och möjlighet leva mission.