Konferens med omvärlds­bevakning i fokus

Ett 50-tal EFS:are fylldes med inspiration.

I början av maj fylldes Royal Albert Hall i London med närmare 5000 deltagare som rest in från hela världen för en årlig kristen ledarskapskonferens över två dagar, arrangerad av Alpha International. Ett femtiotal kanslianställda, präster eller ideellt engagerade i EFS och Salt fanns på plats för att ta del av förkunnelse, lovsång, seminarier, inspiration och uppmuntran.

– Både undervisningen och lovsången var väldigt inspirerande, säger Mikael Landgren, regional missionsledare i EFS Västsverige, som deltog på konferensen för första gången.

De tre medarbetarna som jobbar på kansliet i Väst-sverige gjorde en kollektiv satsning att åka till konferensen som fortbildning, för att få gemensam inspiration i arbetet.

– Speciellt tar jag med mig konferensens fokus på omvärldsbevakning. Det tog verkligen tag i mig, säger Landgren.

Han blev speciellt utmanad i sitt tänkande av seminariet som handlade om fem globala trender som formar framtidens kyrka. Där delades tankar om hur kyrkan kan förstå och svara på de snabba förändringar som sker i samhället, och vilka möjligheter det kan skapa att berätta om Jesus. Seminariet »Waking the giant: making parishes fit for mission« (Väck jätten, gör församlingar redo för mission), om hur pastorat kan gå från att fokusera på underhåll för att i stället fokusera på mission, inspirerade Landgren i hur EFS Västsverige kan arbeta strategiskt framöver.