Konferens med »extra allt«

Efter två digitala årskonferenser i rad siktar EFS och Salt på att äntligen få ses på plats igen. Årskonferensen 2022 är planerad till Helsingborg Arena.

Om allt går som det ska kommer EFS och Salts årskonferens att hållas 26–29 maj 2022. 

Lokalen för konferensen är ingen mindre än Helsingborg Arena, en pampig idrottsarena som kommer att »möbleras om« och avskärmas. Temat under helgen kommer att vara »Leva mission«.

– Att »leva mission« handlar om att få in missions-tanken i hela vårt liv, inte bara på söndagar utan där vi befinner oss i vår vardag, säger Lennart Albertsson, regional missionsledare för EFS Sydsverige.  

Konferensen kommer bland annat få besök från Norge i form av pingstpastorn Egil Svartdahl, som skrivit den populära boken Ge det vidare: en församling för alla generationer. 

– Han har många spännande tankar som kan ge nycklar även för vår rörelse. Egil har pekat ut generationen 20–40 år, får man med sig den kommer många barn »på köpet« och även en bra kontakt gentemot de äldre, säger Albertsson, som också ser fram emot att få ses igen efter två raka digitala årskonferenser: 

– Vi har mycket ut av att bara få ses igen såklart, så vi rusar inte in i alla ämnen utan vill också få stanna upp inför vilka vi är. 

Helgen kommer även att innehålla årsmöte, kvällsgudstjänster, trevliga caféer, release-konsert med Petter Alin och en avslutande sändnings-mässa på söndagen. Noterbart är också att Pär Lindberg från Örebro, som medverkade i Idol, kommer att finnas med i lovsångs-teamet. 

– Jag är lite av den gamla typen som gärna ser en konferens med »extra allt«. Vi hoppas också få göra något utåtriktat för människorna i Helsingborg, men där är vi inte riktigt klara ännu, säger Lennart.