Konferens för alla åldrar

EFS och Salt satsar på den yngre generationen med en maxad barnkonferens.

Barnens konferens kommer ske parallellt med årskonferensen den 26–29 maj i Helsingborgs arena.  

– Jag hoppas att barnen får möta Herren och bli grundade i en tro som håller länge. Barnen kommer få leka loss, och förstå mer om vem Gud är, berättar Iza Jönsson som är projektledare för barnkonferensen.

Barnkonferensen kommer att ske under samma tak som årskonferensen, i anslutning till Helsingborg Arena finns det en stor lekpark. Iza berättar att man som förälder kommer kunna checka in och ut sitt barn upp till 13 år, och att det även finns aktiviteter som riktar sig till äldre tonåringar och ungdomar. 

– Vi vill att föräldrar ska kunna slappna av och veta att barnen blir riktigt bortskämda, och vi vill även ge verktyg för att föräldrar ska kunna hjälpa sina barn i sin tro även efter konferensen. 

Leva mission kommer vara temat för både barnkonferensen såväl som för årskonferensen. Iza hoppas lära sig mycket av barnens frimodighet och vill gärna lyfta fram hur viktiga barnen har varit för den väckelserörelse som EFS är sprungen ur.

– Vi har inte alltid varit bra på att lyfta fram barnen och hur deras tro har haft betydelse för att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det vill vi göra under konferensen. Jag vill hedra barnens tro och frimodighet. Vi har mycket att lära av den yngre generationen.