»Kom till mig och drick«

Domprosten Christopher Meakin inledde missionsdagen i Växjö med orden: – Vi samlas här för att vi behöver genomströmmas av levande vatten.

Missionsdagen ägde rum i Växjö domkyrka den första helgen utan särskilda restriktioner (2 oktober) och var ett slags kickoff för hela Guds folk. EFS Sydöst var arrangör tillsammans med Svenska kyrkan Växjö och ett stort antal frikyrkor och församlingar i södra Småland. Domkyrkan bokades för ett år sen, och det fanns både en plan B och en plan C utifrån corona-situationen. 

– Nu är vi glada att kunna ses, sa Magnus Widholm som är regional missionsledare och den som dragit det tyngsta lasset inför denna numera återkommande samling.

– Jag tänker att det är viktigt att EFS, som är en inomkyrklig rörelse, också finns med och syns i domkyrkorna, fortsatte han.

Lördagen innehöll ett späckat program där de cirka 250 deltagarna tvingades välja. Men den inledande mässan och det avslutande kvällsmötet var gemensamt för alla, då anförda av entusiastiska sångare och musiker från Hope for this nation i Göteborg.

Ett eget spår hade ett 25-tal ungdomar som, anförda av Lucas Mellergård från Salt och prästen Johannes Leckström, samtalade om att dela med sig av sin tro och även praktiserade »outreach« på stan, det som i min ungdom kallades evangelisation.

Medan det pågick helande-gudstjänst i domkyrkan, hölls ett spännande föredrag om ekumenik av Christopher Meakin, välkänd specialist på området. För att förstå ekumeniken behöver man förstå splittringen, sa han. Orsakerna är inte bara teologiska utan också kulturella, sociologiska och politiska. Och han visade på att schism-er mellan olika läger alltid funnits. Man kan läsa om det redan i Paulus brev till församlingen i Korinth.

– Splittring beror på att man förlorat blicken för helheten. Man väljer något, och gör det till huvudsaken.

Och han citerade kardinalen Yves Congar, en föregångare i försoningen mellan de katolska och lutherska kyrkorna: »Våga se det värdefulla i en annan tro, våga integrera det i den egna tron.«

Efter ett dynamiskt föredrag om att Vandra i Anden med frälsningsofficeren Daniel Viklund kunde de som ville praktisera en annans traditions former. Då lärde Växjö Bönehus ut Jesusbönen enligt den koptiska kyrkan. 

Det var mycket ljud av folk som förberedde för kvällens lovsång, men när vi där framme i Apostlakoret hade bett de 41 gånger upprepade »Jesus Kristus Guds Son, förbarma dig över oss« tystnade sorlet och många drogs med i stillheten.

I en paus mötte jag Yvon Håkansson från Väckelsång:

– Underbar dag. Alla är här i samma ärende och vill ta emot. Det blir nåt speciellt av det. Man känner att man blir uppfylld av Guds kärlek.