Kära kristna ungdomar i Sverige

Om jag fick tala till er skulle jag lyckönska er till er hälsa och till det långa liv som de flesta av er har framför sig i ett fredligt, stabilt och välordnat land. Några av er är särskilt språkbegåvade och till er vill jag säga: ta er språkbegåvning som en enastående möjlighet att bli värdefulla för Guds vilja med Sverige och med världen. Svenskan är ett språkområde med mer än 20 miljoner invånare – Sverige, Danmark, Norge. Lär ni er tyska kommer ni in i ett språkområde med 100 miljoner människor – Tyskland, Österrike, Schweiz. Och om ni lär er franska kommer ni in i ett språkområde med 300 miljoner – »Le monde francophone«. Överallt finns det kristna som kan inspirera er, överallt finns det kristna som kan bli inspirerade av er. Genom engelskan når ni fram till omkring 600 miljoner. Överallt kan ni möta stor, väsentlig teologi. Om ni lär er latin kommer ni in i 1 800 år av kristen historia – så länge var latinet teologins språk. 

Att få språkundervisning är oerhört mycket lättare än att lära sig själv. Varje lektion är ett dyrbart tillfälle. Men var noggranna, slarva inte med att kunna ungefär. Den språkträning ni får i skolan ger er möjlighet att tränga in i Bibelns grundspråk – hebreiska, grekiska, arameiska. Det är på er det hänger, om Sveriges folk i nästa generation skall kunna möta Bibelns djup. En gång började reformationens kyrkoförnyelse med att studiet av grundspråken vaknade.

Det måste vara ni som gör detta. Vi som nu närmar oss den yttersta gränsen har inte mycket tid på oss att ge ut det vi har att ge. Er begåvning, er kärlek till Jesus, er iver för Guds rike – det är detta så mycket nu hänger på.

Jag kanske aldrig får tillfället att tala till er, men jag kan skriva till er. Jag vet att några av er kan göra allt detta. Jag vet att Gud har gett några av er de gåvor som behövs. Nu behövs också er vilja, er beslutsamhet, er flit. Gud välsigne er!

Er okände vän
Christian Braw