Jubileumshelg för Dalvikskyrkan

»Mätt med kyrkoårs mått är hon ung, den vita kyrkan på Dalviks höjder, där har hon stått i femtio år.« Så börjar Laila Afzelius Johanssons dikt som fick inleda firandet av Dalvikskyrkan 50 år.

Under jubileumshelgen i februari hemvände många »gamla« ungdomar och anställda för att minnas, men under söndagen gavs också visioner för femtio år framåt. Dalvikskyrkan är en av de första samarbetskyrkorna mellan Svenska kyrkan och EFS och den näst äldsta som ännu är kvar. Lördagens firande innehöll ungdoms­lunch, mingel, middag och konsert. Det var Dalvikskyrkans kör som var grunden i konserten, och kantor Linda Sandström hade komponerat ihop en salig blandning av solister och musiker som varit aktiva under åren.

Söndagens festhögmässa samlade över 40 barn och mer än 200 vuxna. Denna söndag var det många vita albor i processionen. Deltog gjorde biskop Fredrik Modéus, EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem, vår regionala missionsledare Magnus Widholm, kyrkoherden i Jönköpings församling Ann Aldén och kyrkans egen präst Martin Fredh. Att se illusionisten Mr Goran (Göran Nordfeldt) gå med hög svart hatt några steg framför biskop Modéus och hans höga Mitra fick många att dra på smilbanden. Under stora delar av mässan fick barnen sin förkunnelse av Mr Goran en trappa ner.

Efter mässan hölls ett »visionskaffe«. Hur ser Dalvikskyrkan ut om 10 år? Om 20 år? Det skulle gästande präster ge en vision om. Martin Ahlqvist, präst i Bymarkskyrkan, berättade om Dalvikskyrkan 2029. Magnus Widholm utgick ifrån Romarbrevets tolfte kapitel i »Dalvikskyrkan 2039«.

Ann Aldén sa så här om år 2049:

– Då har missionsföreningen i Jönköping blivit så livaktig och stor att lokalerna på Dalvik blivit för små. Och sedan några år är EFS-föreningen en del i den nya kyrkan i Södra Munksjöstaden.

Fredrik Modéus talade om år 2059 och utgick från de tre delarna som han ser är extra tydliga i EFS.

– Den personliga Jesustron, en innerlig gemenskap och lekmannaengagemanget.

När det blev Kerstin Oderhems tur, konstaterade hon att 50 år är lång tid, men inte i ett gudsperspektiv.

– Dalvikskyrkans medlemmar fortsätter år 2069 att vara bärare av evangeliets kärna, de minns vad Jesus gjort för oss och i oss.

Kerstin fortsatte att tala utifrån Elisabeth Sandlunds ord om att »påkristning pågår«.

– I Sverige 2069 är det lättare att prata om Jesus, det är inget man skäms över, men för att allt vi har haft visioner för nu ska ske, måste vi lyssna till behoven som finns här och nu. Gör vi det, då blir vi och Dalvikskyrkan som EFS vision: människor och samhällen förvandlade av Jesus.