Johannes 19:17–18

Jesus vandring från staden ut till Golgota kulle – på latin också kallad »via Dolorosa«, smärtans väg – är kanske den mest kända av alla Bibelns vandringar. Denna vandring förändrade för alltid din och min relation till Gud och vår eviga salighet. Det är den klart viktigaste vandringen i historien, med störst betydelse för mänskligheten. Den visar för alla generationer, genom alla tider, att Gud inte sparar sig själv utan ger och gör precis allt, för att vi skall kunna leva i gemenskap med honom.

»Han bar själv sitt kors«. 

Kan du för din inre blick se honom? På Jesus sönderpiskade rygg lade man den grova tvärbjälken.

Då fick det profetiska ordet i Psaltaren 129:3, i den djupaste betydelsen, sin uppfyllelse: »De plöjde min rygg och drog långa fåror«.

Lukas berättar att Jesus under denna vandring, under de mest fasansfulla omständigheter vi kan tänka oss, fortsätter att utstråla Faderns ömhet till de förtvivlade. »Jerusalems döttrar, gråt inte över mig« (Luk 23:28).

På korset fortsätter Jesus att ge och förmedla den kärlek till världen som hans liv är fullt av. Han vänder sitt huvud mot rövaren vid sidan om honom och säger: »Idag skall du vara med mig i paradiset«.

Han tilltalar sin moder ömt med orden: »Kvinna, där är din son« och ordnar därmed ett hem för henne. Han vänder sin blick mot sina bödlar, samt alla som konspirerat mot honom, och säger: »Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör« (Luk 23:34). 

Har du tänkt på att Jesus hängde i mitten? Det är där han vill vara. Mitt ibland den mänsklighet som är anledningen till att han lämnade himlens härlighet, mitt i centrum, också i ditt och mitt liv. 

Varje gång jag lyssnar till Simon & Garfunkels sång »Like a bridge over trouble water«, tänker jag på korsets innebörd. Även om det kanske inte från början var upphovsmännens intention så tycker jag innehållet beskriver vad Jesus gjorde. 

När han naglades fast på korset och de grova spikarna drevs igenom hans händer och fötter är det som att jag ser hur Jesus lägger sig som en bro över synden, döden, lagen, samt djävulens makt. 

Nu gäller nåden! Prisad vare Gud i evighet!