Jesus till barnen

Ekumeniska barnledardagar vill stärka relationen mellan hem och församling.

Nätverket Jesus till barnen har i samarbete med studieförbundet Bilda genomfört fem utrustande dagar under våren 2022 i Malmö, Jönköping, Umeå, Linköping och Stockholm. Upplägget har varit i stort sett samma på alla platser och bland de medverkande har både tillresta och lokala förmågor bidragit. 

– Det var en inspirerande dag kring hur vi kan jobba med barn och familj i våra kyrkor. Det är inget som bara sker automatiskt, utan det behövs en strategi. Över samfundsgränserna fick vi diskutera dessa viktiga frågor tillsammans med andra, som också längtar efter att dela tro och stötta barnens tro, säger Matilde Burström, församlingspedagog i samarbetskyrkan Carlskyrkan i Umeå. 

Nästa år planerar nätverket för en nationell konferens i Jönköping den 3–5 februari.