Insändare med anledning av de öppna breven

EFS styrelse har i januari 2017 antagit ett dokument som fastställer EFS hållning i frågor som berör människor med homosexuell läggning. Hela dokumentet är närmast en manual till hur vi ska förhålla oss till och handlägga deras personliga belägenhet och situation.

Det är ett märkligt dokument, på en gång entydigt och ambivalent, öppet i tonfallet och auktoritärt till sitt innehåll. Helt plötsligt har EFS styrelse iklätt sig rollen som rörelsens läronämnd, ett mandat som styrelsen aldrig har haft, och får man hoppas aldrig ska få. Styrelsen deklarerar öppet att man inte är eniga i sak, men att man i respekt för varandra beslutat att vara det. De homosexuella tas inte på allvar i dokumentet. Vem som är den egentliga adressaten är otydligt.

Huvudbudskapet är lätt att se, det handlar inte om berörda människor, fokus är att samkönade vigslar inte ska förekomma inom EFS. Utgångspunkten som »styrelsens majoritet har i den aktuella frågan har varit den traditionella synen i kyrkans bibeltolkning och tradition, det vill säga att utlevd homosexualitet inte är förenlig med Guds vilja«.

Bibelsynssituationen påminner om den som rådde 1911 då BV bildades och under bibelsynsstriden runt 1970. I båda fallen valde EFS att ge plats för flera uppfattningar inom rörelsen. Vi beklagar att styrelsen inte valt samma öppenhet också denna gång, särskilt som sakfrågan är så stigmatiserande för dem det berör.

Under rubriken »Sådan är EFS syn på homosexualitet« skrev EFS ordförande och missionsföreståndare hösten 2014 i Dagen att »Det finns inte en enhetlig syn på homosexualitet och äktenskap i EFS« och att det »närmast är omöjligt att besvara frågan«. Det är en riktig analys av situationen. Med det nu antagna dokumentet förändras läget.

Sett till rörelsens syfte och mål har EFS styrelse målat in sig i ett ytterhörn långt ifrån den uppgift som alltid varit rörelsens centrum. Det finns alla skäl att gå tillbaka till det som EFS ledning sade 2014.

Birger Olsson, EFS missions­föreståndare 1988–1992

Bertil Johansson, EFS missions­föreståndare 1992–2001

 

Här kan du läsa EFS styrelses svar på ovanstående insändare.