Ingen aktivism utan korset

Jesus måste betraktas som urtypen av alla aktivister. Han levde ett kort intensivt jordeliv där han förmedlade ett budskap som skakade en hel värld och ledde fram till hans avrättning. Hans ord var bitvis mycket hårda och utmanade makthavare och elit. Hans handlingar var helt konsekventa och alltid i linje med hans budskap. Ett budskap så radikalt att många av hans anhängare övergav honom. Hans död var det perfekta justitiemordet och ett fulländat övergrepp från en hänsynslös ockupationsmakt. Dramaturgiskt fulländat i all sin grymhet. Jesus är den aktivist som alla andra med samma ambitioner ständigt mäts mot. Han har gett upphov till begreppet »Jesuskomplex«, som vi använder lite nedsättande när någon går för långt i sin aktivism.

Men – Jesus är så mycket mer än en aktivist och hans motiv sträcker sig mycket längre än till det »peace, love and understanding« som världen ständigt vill tillskriva honom.

I sin person är han inte bara Gud utan också den fullständiga försoningen med denna Gud, i sin död på korset. Korset är därmed brytpunkten i allas våra liv. Korset där vi byter vår synd, skam, ofullständighet, bortvändhet och smärta mot hans rättfärdighet, fullkomlighet, upprättelse, helhet och glädje.

Därför måste Jesu aktivism förstås och fullt ut ses i hans motiv – kärlek. Den kärleken manifesteras i korset, det som vi också är kallade att ta upp i efterföljelse.

Aktivism ställer alltid krav på omgivningen och oftast är den också skuldbeläggande. Inte sällan fullt berättigat. Något är fel och måste bli rätt, något måste upphöra, någon bär ett ansvar, någon måste ta sitt ansvar, någon måste straffas …

För oss kristna däremot – när vi väljer att bli aktivister – oavsett sakfrågor och mål, gäller andra förutsättningar. För oss – precis som för vår Mästare – så är motivet avgörande. För han har gett oss ett nytt bud:
… ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.
Joh. 13:34.
Därför skriver Paulus:
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.
1 Kor 13:3

Aktivist – javisst, men inte utan korset!

Johan Ericson, chefredaktör